Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Vakbondsstrijd Vecht voor je recht - Nieuwsbrief nummer 99

Democratie in de vernieuwde, ongedeelde FNV

Egbert Schellenberg 1

De top van FNV heeft sinds het conflict over de pensioenleeftijd een hoog 'konijn uit de hoge hoed-gehalte'. Althans voor 'gewone (kader)leden'. Misschien als je dichter bij het vuur zit, je meer deelgenoot bent van de paleisrevoluties die zich in de top afspelen.

Logo FNV: working class sterker door strijdVoor leden en kaderleden was het duidelijk dat er in 2011 een probleem ontstond tussen de besturen en achterbannen van de in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) bijeengebrachte vakbonden en het bestuur van deze FNV over de pensioenleeftijd. Zaten de leden en hun besturen, en aanvankelijk ook voorzitter Agnes Jongerius van de FNV, op de lijn van 65=65. Plotseling ging Jongerius door de bocht met een verdeelde vakbeweging als resultaat. Zij moest uiteindelijk het onderspit delven en zou aftreden.

Konijn 1

Toen kwamen plotseling twee wijze mannen uit de Hoge Hoed: Han Noten, lid van de PvdA en toenmalig burgemeester van de gemeente Dalfsen, en Herman Wijffels, lid van het CDA met een carrière bij de Wereldbank. Zij werden door de FNV in 2012 aangesteld als verkenners om met voorstellen te komen om de gerezen problemen op te lossen. Zij kwamen met het advies van een ongedeelde vakbeweging die beter zou aansluiten bij de nieuwe arbeidsmarkt.

Konijn 2

Hun aanbevelingen werden vervolgens uitgewerkt door een nieuw konijn uit de Hoge Hoed: Jetta Klijnsma, toen wethouder in Den Haag voor de PvdA, die als kwartiermaker aan het werk ging.

Konijn 3

Klijnsma toverde vervolgens Ton Heerts uit de Hoge Hoed als nieuwe voorzitter van de ongedeelde FNV. Heerts, eveneens PvdA-lid en voormalig lid van Tweede Kamer, had een vakbondsverleden als FNV-bestuurder voor de Militaire vakbond en als Federatiebestuurder.

Konijn 4

Heerts was vier jaar voorzitter van de FNV en vertrok in juli 2016. Eindelijk een mogelijkheid om de vacature op democratische wijze te vervullen bij het FNV-congres dat in mei 2017 wordt gehouden. Maar nee hoor, daar kwam Han Busker uit de Hoge Hoed, oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Hij werd aan het FNV-bestuur toegevoegd en bleek opeens in te zijn als kandidaat voor het voorzitterschap.

Konijn 5

Het FNV Hoofdbestuur stelde de procedure open voor andere kandidaten voor het voorzitterschap en stelde tegelijkertijd een procedure vast voor de kandidaatstelling. Twee kandidaten meldden zich en tot verrassing van vele kaderleden liet de ballotagecommissie weten geen van de twee nieuwe kandidaten geschikt te vinden, waardoor Han Busker als enige door de leden te kiezen is als voorzitter van de FNV!

Foto acties tegen verhoging pernsioenleeftijd met SP-spandoek voorop

Gemiste kans

Gezien het programma van één van de kandidaten, Robert Ensor, lagen er een paar interessante debatten tussen de kandidaat voorzitters in het verschiet. Debatten over de inhoud en de te volgen koers. Op basis van zijn CV is het moeilijk vol te houden dat Robert Ensor ongeschikt zou zijn. Dan blijft over dat elke inhoudelijke discussie in de aanloop naar het congres blijkbaar ongewenst is.

Stem tegen deze vorm van democratie

Tussen 1 februari en 9 maart mogen alle FNV leden zich uitspreken over de kandidaat voorzitter. Wij roepen iedereen op tegen te stemmen. Niet omdat Han Busker niet geschikt zou zijn, maar omdat dit de enige manier is om stelling te nemen tegen de wijze waarop echte democratische verkiezingen binnen de FNV nu al sinds 2011 gefrustreerd worden.
Stem wel voor kandidaten voor het Algemeen Bestuur en Ledenparlement die het inhoudelijk programma uit Nieuwsbrief nummer 98 onderschrijven. Zie: https://egbertjs.files.wordpress.com/2016/10/vakbondsstrijd-vvjr-nieuwsbrief-nr-98.pdf

Voorbeelden van een strijdbaar programma

Juichende man bij actie

 • In het kader van de problematiek rond aanbestedingen zou de wet overgang onderneming van toepassing moeten worden verklaard voor zover het de rechten van werknemers betreft. Hierdoor zou bij een aanbesteding het betrokken personeel met behoud van hun arbeidsvoorwaarden mee overgaan naar de partij die de aanbesteding wint.
 • Duidelijke en scherpe wetgeving in het kader van de Ketenaansprakelijkheid, waardoor in geval van ontduiking van de arbeidsvoorwaarden en andere vormen van uitbuiting de schade uiteindelijk verhaalbaar is op de hoofdopdrachtgever.
 • Een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en met een inkomensafhankelijke premie.
 • De privatisering van alle publieke diensten moet worden teruggedraaid. Tien zogenaamd concurrerende stroomleveranciers en zorgaanbieders leveren wel hoge reclamebudgetten op, maar geen efficiënte en goedkope stroom of zorg. De zeven pakketbezorgers zijn wel goed voor veel bestelbussen en kilometers, maar dit is niet efficiënt en heeft aantoonbaar geleid tot de afbraak van arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers, nu vaak zelfs gedwongen zzp'ers.
 • Pensioen niet korten, maar indexeren. Zie nieuwsbrief nummer 96: https://egbertjs.files.wordpress.com/2016/03/vakbondsstrijd-vvjr-nieuwsbrief-nr-96.pdf)
 • Het terugdraaien van de extra belasting voor werknemers die eerder stoppen met werken dan de AOW gerechtigde leeftijd. Gezien de jeugdwerkloosheid is de ingevoerde belasting maatregel contraproductief.
 • De AOW leeftijd moet terug naar 65 jaar en de ruimte voor de jaarlijkse pensioenopbouw moet naar 2 procent onder handhaving van de huidige franchise. Hierdoor wordt het voor werknemers in zware beroepen weer mogelijk om een dusdanig pensioen op te bouwen dat er een reële keuzevrijheid is om tussen 60 en 65 jaar te stoppen met werken.
 • Bescherming van de cao, geen aanvallen op de algemeen verbindend verklaring van cao's, gelijk loon voor gelijk werk ongeacht nationaliteit of sekse.
 • Verhoging van het minimumloon naar 12 euro 50 per uur en 100 euro per dag (bij een 40-urige werkweek).
 • Campagne voor de invoering van de 35-urige werkweek.
 • Onthouding van Nederlandse instemming met TTIP, CETA en andere foute handelsverdragen.

  Laten kandidaten voor het FNV Ledenparlement en Algemeen Bestuur zich scharen achter een radicaal programma om zo strijdbaar vakbondskaderwerk te coördineren.


  1 Eerder, 17 januari 2017 verschenen op blog - https://egbertjs.wordpress.com/ (terug)