Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Reactie Marten Buschman op kritiek Willem Bos (321 ingezonden 1)

Emotioneel en moreel

Dank je, Willem Bos, om mij onder de intellectuelen te rekenen, maar wit ben ik niet. Ik hou me verre van anglicismen en andere ongenuanceerde uitspraken. Je dicht me allerlei zaken en meningen als koloniaal denken toe die mij vreemd zijn. Het is grappig om te zien dat jij weet wat ik denk.

Natuurlijk zijn al die zaken die jij noemt afschuwelijk. Had ik dat meer moeten benadrukken of moeten veroordelen om een goede, linkse, blanke Nederlander te zijn? In plaats daarvan schrijf ik dat er nog veel te doen is en noem drie ernstige voorbeelden. Die laat je weg. Was je dat vergeten in je stuk?

Beoordelen

Desondanks als je, zoals Pinker, analyses maakt van lange termijn processen, dan kom je tot conclusies die ik heel kort samenvat of liever alleen maar aanduid. In een column kan je weinig met noten en bewijzen. Zelfs het boek van Pinker was in de eindredactie bijna verdwenen.  En dat boek is echt meer dan wat statistieken, veel meer dan dat! 1

Dat het lijkt alsof het heden of nabije verleden het ergst is, komt doordat mensen de eigen ervaring van het nu vooropstellen. Ook mijn moeder, die de Tweede Wereldoorlog als verzetstrijdster heeft meegemaakt en vaak in angst zat, zag het heden als erger dan 1940-1945. "Maar je hebt de oorlog meegemaakt", zei ik tegen haar. "O, ja, zei ze dan, da's waar ook."
Je bent veel te veel bezig vanuit emotionele en morele gronden om het verleden van Nederland (en mij) te veroordelen. Ik beoordeel liever.

met groet,

Marten


1 Zie: stevenpinker.com - The Better Angels of our Nature en  stevenpinker.com