Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Kort bericht, enorme betekenis

IG Metall 6 procent en 28 uur

Maurice Ferares

Het hoofdbestuur van de IG Metall, de Duitse vakbond voor arbeiders in de metaal- en elektro-industrie, heeft in Frankfurt besloten bij de eerstvolgende onderhandelingen met de ondernemers een loonsverhoging van 6 procent en een 28-urige werkweek te eisen.

De meer dan 3,9 miljoen arbeiders in de metaal- en elektro-industrie eisen arbeidstijden waar ze zelf over beslissen en die bij hun leven passen, verklaarde Jörg Hoffmann, de voorzitter van de IG Metall, met 2,3 miljoen leden één van de grootste vakbonden van Europa (Duitse televisiezender ZDF, 10 oktober 2017). Er is geen reden voor terughoudendheid. De eisen worden 24 oktober aanstaande aan de leden voorgelegd.

Voorbeeld

Onnodig te zeggen dat de eisen van de IG Metall een geweldig goed voorbeeld zijn voor de hele Europese vakbeweging. Het is volkomen terecht dat de vakbeweging niet achter blijft bij de globalisering zoals de ondernemers die uitvoeren. Verkorting van de arbeidstijd en verhoging van de beloning van de arbeid passen in deze tijd van technische ontwikkeling. Geen flexibilisering van de arbeid voor rekening van de arbeiders. De Nederlandse vakbeweging kan en mag niet achter blijven bij de zusterorganisatie in Duitsland. Foto demonstratie IG Metall