Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Steun Antimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOK

Lees het VredesMagazine

VD AMOK doet onderzoek naar antimilitaristische thema's voor de vredesbeweging, voor parlementariërs, journalisten en het algemene publiek. Op onze website publiceren we actueel nieuws en artikelen over het militarisme.

Voorpagine VredesMagazine Met onze partners vredesbeweging Pais, Stop de Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad en Women's International Leaque for Peace and Freedom (WILPF) geven we het VredesMagazine uit. Dit kwartaaltijdschrift - oplage 1.500 - wordt op ons kantoor op de Lauwerecht 55 in Utrecht samengesteld.
In het VredesMagazine verzorgen we een verdiepend dossier (www.vredesmagazine.nl). Thema's in 2016 waren: Golfoorlog 1991, Oekraïne en Europa, NAVO en Oekraïne debat vredesbeweging.

Activiteiten

Afgelopen jaar, 2016, hadden we de volgende activiteiten:

  • publicatie van het tweewekelijks journaal over de Nieuwe Oorlog (www.vredessite.nl/andernieuws/2016),
  • blog troepenbewegingen (troepenbewegingen.blogspot.nl) van Kees Kalkman; sinds 2012 ongeveer 1.500 berichten,
  • medewerking aan de nieuwsbrief over inlichtingendiensten FRINGE van Roger Vleugels,
  • volgen van de Nederlandse militaire operaties in Mali en Irak,
  • twitter account @keesamok, 3.400 tweets sinds 2010,
  • verder hielden we ons onder meer bezig met Gardiner (spion in vredeskamp), inzage AIVD-dossiers, Europese defensie, inclusieve vredesstrategie, NAVO, Nucleaire oefeningen, campagne Turkse leger tegen Koerden, Koude Oorlog en Defensie Nederland.

Voor al deze activiteiten beschikken we over een documentatiecentrum met knipselarchief en bibliotheek. Om de kantoorkosten, personeelskosten en abonnementen op tijdschriften te betalen, zijn we geheel afhankelijk van de steun van abonnees en donateurs, aangezien wij daarvoor geen subsidie ontvangen. Door een abonnement of een periodieke overmaking (bestemde formulieren bij elke bank) kan VD AMOK zijn werk voortzetten.

Logo VD AMOK VD AMOK is een ANBI (RSIN 008790425); giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen. Giro: NL28INGB0005567607,

Adres: Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht. Telefoon: +31 (0) 30 8901341 - www.vdamok.nl