Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Klein bericht. Kort commentaar

Miljoenen werklozen jongeren

Maurice Ferares

Volgens de laatste analyse van de Verenigde Naties zijn zeventig miljoen en negenhonderdduizend mensen tussen de 15 en 22 jaar jaar werkloos. Deze en andere gegevens zijn ontleend aan onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Van deze jongeren zoekt momenteel 36 procent werk buiten hun eigen land. Door de ILO wordt geschat dat dit een derde van het aantal werkloze jongeren betreft.
Tot 2030 zal het aantal werkloze jongeren op de arbeidsmarkt met vijfentwintig miljoen en zeshonderdduizend toenemen. Voornamelijk in Afrika.

Onmacht

Als iets de onmacht van het kapitalisme aantoont om een humane en economisch goed georganiseerde maatschappij in stand te houden en te besturen, dan zijn het wel deze cijfers. Voor de ondernemers tellen mensen niet. Alleen de winst die in hun kluizen belandt, is van belang. Tientallen miljoenen jonge mensen wordt een menswaardig bestaan ontzegd. Zo wreed is de historie nog niet geweest.