Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Nederland telt weer meer miljonairs

Nog steeds honderdduizenden werklozen

Maurice Ferares

Grafiek vermogen / miljonairs CBS Op 12 september 2017 berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek: in 2015 waren er 106.200 huishoudens met tenminste 1 miljoen euro. Vijfhonderd meer dan een jaar eerder. Samen bezitten ze volgens het CBS 309 miljard euro. Het gemiddelde vermogen is 2,9 miljoen, exclusief de eigen woning. Ruim 80 procent van de miljonairs is ondernemer.

Ruim een maand later, 24. oktober 2017, meldde het CBS: "Record aantal banen in de uitzendbranche". NOS teletekst, diezelfde dag: In totaal zijn er 725.000 uitzendkrachten gedetacheerd en payrollers. Tijdens het dieptepunt van de economische crisis in 2010 waren het er 505.000. De forse toename komt vooral door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De truc van 3 procent

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de toename van het aantal uitzendkrachten een gevolg was van het ontslag van de mensen met een vaste betrekking. De flexibilisering is geheel betaald door degenen die een vaste baan hadden of al eerder waren ontslagen.
Hoe royaal de ondernemers voor hun werknemers zijn, blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van VNO-NCW, citaat uit de Volkskrant van 21 september 2017: De werkgeversbaas Hans de Boer ligt er niet wakker van als de lonen in 2018 'door de bank genomen' met zo'n procent of drie stijgen.
Bepaald een fooi die loonsverhoging van 3 procent voor al diegenen die zo hard gewerkt hebben om de miljoenen te verdienen voor de ondernemers. Maar we zijn er nog niet, want zelfs die 3 procent is nog helemaal niet zeker. De Volkskrant schrijft verder: VNO-NCW poogt intussen de uitspraken van de voorzitter te relativeren. De Boers opmerking was uit zijn context getrokken.

Het bod van 3 procent van Hans de Boer was een truc. Hij wist dat de arbeiders die door hun werk de geweldige bedrijfswinsten hadden verdiend, eisen zouden gaan stellen. Dat ze hun vakbonden zouden dwingen dat vervolgens te doen. De Boer gaf de vakbondsleiders een suggestie die ze tegenover hun leden zouden kunnen gebruiken. Hij begreep dat hij iets moest doen om erger te voorkomen.

Ministers doen mee

"Stijging van de lonen in het verschiet", kopt NOS teletekst op 21 december 2017. Hier de volledige tekst:
Het ziet er naar uit dat de lonen de komende tijd fors zullen stijgen, zegt de directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB). Ook minister Koolmees van Sociale Zaken denkt dat de lonen in 2018 meer omhoog gaan dan dit jaar. Beiden wijzen erop dat de werkloosheid verder daalt en dat de arbeidsmarkt daardoor krapper wordt. Dat is vaak een aanwijzing voor hogere salarissen. Koolmees en zijn collega Hoekstra, minister van Financiën, roepen vandaag werkgevers en bonden op om in de cao's afspraken te maken over loonstijgingen.

Nog een poging om de eisen van de vakbondsleden te minimaliseren. Het ziet er naar uit dat forse looneisen zullen worden gesteld, is ook de angst van Ruttes ministers. Vandaar het advies aan de vakbondsleiding bescheiden cao-eisen te stellen, zodat er geen 'wilde acties' van de leden komen.

Voedselbank

Vakbeweging, pak je taak op

Nog een bericht van de teletekst van de NOS (21 december 2017): Volgens recente ramingen daalt in 2018 de werkloosheid verder. Het Centraal Plan Bureau verwacht 360 000 werklozen in 2018. Voor het eerst zijn er momenteel sedert 2009 minder dan 400 000 werklozen.
Hetgeen betekent dat in de jaren, waarin die miljonairs hun buit oppotten, honderdduizenden mensen nauwelijks te eten hadden in Nederland. Het betekent ook dat de werkloosheid nauwelijks is gedaald en dat dit ook het geval zal zijn in 2018. Honderdduizenden arbeiders die van hun werk moeten bestaan zijn in de praktijk uit de maatschappij gestoten.
De Boer werd op diezelfde 21ste december van verschillende kanten op de vingers getikt. Niet alleen door de AWVN, de grootste werkgeversorganisatie, maar ook door collega's uit de eigen organisatie VNO-NCW. Citaat van teletekst 's avonds op die dag met als kop: "Werkgevers: de lonen gaan al omhoog":
De werkgevers zeggen dat het kabinet op zijn wenken wordt bediend met zijn pleidooi voor loonstijging. De inkomens gaan al omhoog zegt VNO-NCW topman Hans De Boer. Sinds het begin van de crisis in 2008 kwam de loonstijging gemiddeld niet boven de 1,7 procent. [dat was dus ook in de tijd dat het miljonairs regende in Nederland] Maar de cao's die nu worden afgesloten voor volgend jaar komen gemiddeld op 2,14 procent uit, zegt werkgeversorganisatie AWVN.
Dan komt De Boer met zijn draai en zegt dat je de markt rustig zijn werk moet laten doen. Je kunt hoog of laag springen, als de economie goed draait, komen er banen bij en zullen de lonen omhoog gaan. Leugenachtige praatjes, platte demagogie om afstand te nemen van wat hij een paar uur eerder had gezegd over een mogelijke loonstijging van gemiddeld 3 procent. Stijgen de winsten niet al jaren enorm en wat hebben de bedrijfsarbeiders en andere mensen die hun brood met werken moeten verdienen daarvan gemerkt?

Wie roept de werkers op een gerechtvaardigd deel te eisen van al die winsten? Is dat niet de taak van de vakbondsleiders die tot nu toe nauwelijks verzet hebben georganiseerd tegen de ondernemers? Niemand mag accepteren dat er honderdduizenden mensen een non-bestaan moeten lijden. Niemand mag en kan accepteren dat mensen onder de grens van de armoede moeten leven in een land met meer dan honderdduizend miljonairs.

Reactie

Voor de plaatsing bij Solidariteit laat ik vaak mijn artikelen door enkele vrienden lezen. De reactie van Frits van Hartingsveld lijkt me een zinnige aanvulling. Hij mailde me:

"Wat de situatie nog ernstiger maakt, is dat de werkloosheidscijfers grotendeels fictief zijn. Lodewijk Asscher heeft tijdens zijn bewind besloten de voorgeschreven rekenmethode over te nemen van de Europese Commissie om iedereen die ook maar één uur per week werkt niet meer als werkloos te noteren. Tot dat moment was het normaal dat iemand minimaal twaalf uur per week werkte. Van de ene op de andere dag konden 1,1 miljoen werklozen uit de statistieken worden weggeschreven. Kijk, dat schiet lekker op.

Het treurige is dat opnieuw links op geen enkele manier deze realiteit onthult. Nu de zogenaamde top-down 'linkse' samenwerking gestalte krijgt, zie ik de SP verder wegglijden. Zeker met een politiek lichtgewicht als Lilian Marijnissen die 21 januari 2017 op de radio nog zei dat ze Trump verfrissend vond. Dat was lang, nadat hij met allerlei ultrarechtse radicalen was gaan flirten en tot geweld opriep tegen linkse demonstranten. Ook zag ze programmatische overeenkomsten tussen de SP en Trump." (*)

(*) Zie: www.nporadio1.nl - Lilian Marijnissen: Trump is verfrissend