Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Kort bericht, kort commentaar

OESO: sociale cohesie wordt bedreigd

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in 1947 opgericht door een twintigtal landen, waaronder Nederland. In de loop van de afgelopen jaren kwamen er vijftien landen bij. De OESO is één van de vele organisaties in de wereld die ten doel hebben het kapitalisme te beschermen, zoals de NAVO en de Europese Unie. Bij teletekst van de Duitse televisiezender ZDF, 13 juni 2017, stond sprekende informatie die bij de Nederlandse media (nog) niet teruggevonden is.

ZDF: Het verschil in inkomen is in de afgelopen vijftig jaar niet zo groot geweest als op dit moment. Desondanks steeg het gemiddelde inkomen van de rijkste 10 procent van de bevolking van de OESO-landen meer dan het negenvoudige van het inkomen van de armste 10 procent.

Kapitalist bedelt bij arme sloeber

Verdachte waarschuwing

De algemeen secretaris van de OESO Angel Gurria waarschuwde dat verdere groei van het verschil in inkomen de sociale cohesie in gevaar kan brengen.
Met andere woorden: rijke jongens en meisjes - neemt nu genoegen met de inkomensverschillen, anders loop je de kans dat je straks helemaal niets meer krijgt als die maatschappelijke onderlaag de aanval inzet. Daar wordt al heel lang op gewacht door heel veel mensen.