Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Nieuw boek van Ron Blom

Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad WO I in Friesland

Voorpagina

Kort geleden is een rijk geïllustreerd nieuw boek van Ron Blom verschenen: De oorlog, voor het volk een tragedie. De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland.

De Russische revolutie van 1917, de radenrevoluties in Duitsland in 1918 en 1919 en de wijdverbreide onvrede in andere landen riepen ook in Nederland de verwachting op dat de idealen van het socialisme verwezenlijkt konden worden. Dit leidde in Friesland tot de vorming van arbeiders- en soldatenraden. Veelal opgezet door antimilitaristen, revolutionaire socialisten en dienstweigeraars. Dwarsgezeten door burgemeesters, rijksveldwachters, inlichtingendienst, justitie en burgerwachten probeerden deze mannen en vrouwen zich voor te bereiden op nieuwe tijden. Dit weinig bekende stuk sociale geschiedenis brengt Ron tot leven.

Te bestellen bij: R.L. Blom Maldenhof 487 1106 EP Amsterdam IBAN: NL 43 INGB 0005961642; kosten: 17 euro.