Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitslag verkiezingen 15 maart 2017 - een kort commentaar

Socialisme verworden tot schuttingwoord

Maurice Ferares

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 heeft geen grote verrassingen opgeleverd. Nederland mag zich weer vier jaar een rustige, gehoorzame monarchie noemen. Voor de verkiezingen was er dan ook geen sprake van dat een partij het afschaffen van de monarchie en het uitroepen van de republiek als eis stelde. Trouwens, er was ook geen partij die enige fundamentele maatschappelijke verandering op tafel legde-+.

Het woord socialisme is een schuttingwoord geworden, dankzij de systematische hetze van alle rechtse krachten in dit land tegen alles wat te maken had en heeft met de politieke arbeidersbeweging. Over het kapitalisme wordt alleen nog gesproken als 'markteconomie'. Niet alleen de rechtse propaganda heeft zijn werk gedaan, ook de linkse partijen hebben hun aandeel geleverd.

Foto Lachende Rutte met arm om Wilders

Links

De PvdA heeft de rekening gepresenteerd gekregen voor het feit dat zij de laatste vier jaar in de regering Rutte medeplichtig heeft willen zijn aan het grootkapitaal. De leden van de 600.000 gezinnen die de afgelopen jaren onder de armoedegrens hebben moeten leven en de ruim 400.000 werklozen van dit moment hebben laten zien wat zij van de partij van Lodewijk Asscher dachten. Nooit heeft de partij een dergelijke nederlaag geleden. Het proces van afbraak van de sociaaldemocratie was al tijden aan de gang. Oorzaak? De partij heeft al sedert vele jaren niets meer met socialisme of arbeidersstrijd te maken en vereenzelvigt zich volledig met het kapitalistische systeem.

De Socialistische Partij heeft zich aardig weten te handhaven. Verlies van slechts één zetel. Maar ook de SP heeft nergens een woord over een socialistische toekomst gezegd. Net als bij alle andere, zowel rechtse als linkse, partijen was bij de SP de Eigen Bijdrage in de ziektekosten het belangrijkste verkiezingsthema. Dat is uiteraard een belangrijke zaak, maar het kan niet het voornaamste doel zijn waarvoor een socialistische partij opkomt. Helaas acht ook de SP deelname aan een coalitieregering met rechtse partijen een heel belangrijk uitgangspunt. De SP dreigt de weg van de PvdA op te gaan. Iets wat zeker voorkomen moet worden.

GroenLinks heeft het dank zij Jesse Klaver bij de verkiezingen goed gedaan. Zijn jonge, frisse figuur was de beste verkiezingsreclame van de partij. GroenLinks zal echter geen lang leven beschoren zijn, wanneer zij in een coalitie met rechts stapt. Dat laatste heeft Klaver niet voor onmogelijk gehouden. Als hij zich binnenkort door Rutte laat strikken, is misschien aan het verlangen van een paar mensen aan de top van de partij voldaan. Politiek is dat het begin van de ondergang.

Midden en rechts

Een opmerkelijk feit is het protest van een brede middenlaag in de bevolking tegen de politiek van een aantal traditionele partijen. Dat is zonder twijfel de oorzaak van het verlies van tien zetels door de VVD, maar ook de versterking van D66 en de terugkomst van het CDA hebben daar mee te maken. Hetzelfde geldt zelfs voor de groei van Groen Links die immers geen gevolg is van een radicalisering van een deel van de werkende klasse, en de winst van vier zetels door Wilders die samenhangt met de houding van Rutte tegenover het populisme. Regeren met Wilders was weliswaar voor Rutte dit maal onmogelijk gemaakt, de PVV noemt hij de laatste tijd heel vaak nationaal populistisch en de gedooghulp van de PVV voor de nieuwe regering zal hij beslist niet afwijzen. Sektes als Denk en Forum voor Democratie zullen geen of uiterst weinig invloed kunnen uitoefenen. Zij hebben geen benen in de maatschappij, waarop ze kunnen staan.

De VVD is de grootste partij gebleven en zal weer het kabinet gaan vormen, misschien met CDA en D66 en één of twee dreumesen met de bijbel. Dat de PVV niet de grootste partij is geworden, is verheugend. Toch blijft waakzaamheid geboden, totdat het populisme met Wilders voorgoed is verdwenen.