Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Het Amsterdams Vredesinitiatief zondag 3 december 2017 Spui, 't Lieverdje

Stop de Oorlogsmissies

Logo Amsterdams Vredesinitiatief De Tweede Kamer beslist op 4 december 2017 over de verlenging van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid.

Deze regering Rutte III wil de Nederlandse defensiebegroting dit jaar met 900 miljoen euro verhogen en daarna elk jaar nog eens met 1,5 miljard. Terwijl op jeugdzorg, ouderenzorg en onderwijs onverantwoord veel is bezuinigd.

Goede oorlogen bestaan niet!

Nederland blijft wapens over de hele wereld exporteren en blijft meedoen aan oorlogsmissies. Deze interventie-oorlogen dragen niets bij aan vrede en veiligheid. Integendeel! Ze hebben vele slachtoffers en vluchtelingen tot gevolg, verdedigen de toegang tot belangrijke grondstoffen en de winsten van grote bedrijven. Bovendien vergroten ze de armoede en verminderen vrijheid en democratie in de betreffende landen maar ook hier in Nederland.
Er ontstaat een sfeer van onveiligheid die vijandbeelden voedt en racisme aanwakkert en haat in onze harten brengt. Vluchtelingen zijn wat ons betreft van harte welkom, maar beter is het voorkomen van nog meer vluchtelingen. Stop daarom de oorlogsmissies.

Kom op 3 december om 15:00 uur naar het Spui bij 't Lieverdje om te laten zien wat wij allen denken. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur. Programma: muziek en sprekers.

Zie: www.facebook.com/AmsterdamsVredesInitiatief