Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Bijeenkomst maandag 25 september 2017, 19.00 uur - Humanity House Den Haag

Tweeduizend kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?

Door de Noord-Koreaanse raketproeven en de reacties van Trump is de nucleaire dreiging weer verontrustend actueel. Anderzijds is er in de Verenigde Naties succesvol onderhandeld over een verbod op kernwapens, met deelname van Nederland als enig NAVO-lid. Tijd dus voor debat over de vraag: wat kunnen wij doen om van de kernwapens af te komen?

Eerst zullen experts de stand van zaken weergeven, inclusief het kabinetsstandpunt. Dan volgt de hoofdvraag: Wat kan Nederland doen, wat kan het nieuwe kabinet doen en wat kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen aan het verbieden en uitbannen van kernwapens die, bedoeld of onbedoeld, de hele mensheid kunnen vernietigen? Praat mee op maandagavond 25 september 2017!

Verbodsverdrag

Wereldwijd zijn er nog altijd 15.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp staan; sommige tot duizend keer krachtiger dan de atoombom die Hiroshima verwoestte. Al angstwekkend vaak zijn onbedoelde lanceringen door technisch of menselijk falen maar net voorkómen. Aan de vooravond van de International UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons spreken we over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens.

Kerken en maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, Mayors for Peace, PAX, het Humanistisch Verbond en de NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken hebben gezorgd voor een hernieuwd maatschappelijk en politiek debat over het bereiken van een kernwapenvrije wereld - een wens van opeenvolgende kabinetten èn 85 procent van de bevolking. Meer dan 45.000 mensen tekenden een petitie, waarmee een parlementair debat werd afgedwongen dat vier moties opleverde tégen kernwapens en vóór deelname aan VN-onderhandelingen over een wereldwijd kernwapenverbod. En met succes: ons land nam inderdaad actief deel, als enig NAVO-lid. Deze zomer bereikten 122 VN-leden een historisch verbodsverdrag. Nederland kon zich weliswaar (nog) niet vinden in de tekst, maar wil zich blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld, bijvoorbeeld als bruggenbouwer tussen de 'verbodslanden' en de kernwapenstaten. Hoe kunnen wij vanuit de maatschappij deze inzet versterken?

Over de sprekers

De volgende mensen komen 25 september in het Haagse Humanity House aan het woord.

 • Sico van der Meer, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Zijn onderzoek richt zich vooral op massavernietigingswapens en cyberwapens. Hiervoor volgt hij landen als Noord-Korea en Iran op de voet.
 • Gerrit van der Wal, voormalig Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg en mede-initiatiefnemer van het Medisch Appèl tegen de gevaren van kernwapens - ondertekend door honderd prominenten uit de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Karin van den Broeke, predikant en preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland; in juni 2016 gekozen in het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken.
 • Gerard de Korte, Rooms-katholiek bisschop van Den Bosch en contactpersoon voor Kerk en Samenleving.
 • Boukje Pieters (onder voorbehoud), hoofd van de afdeling Humanitair Oorlogsrecht bij het Rode Kruis.

Moderatoren zijn Jan Hoekema (Burgemeesters voor Vrede) en Peter Buijs (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken).

Praktische gegevens

 • Maandag 25 september 2017, zaal open 19.00, start programma 19.30, einde 21.30 uur.
 • Locatie: Humanity House, Prinsegracht 8 Den Haag.
 • Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS: tram 2 richting Kraayenstein; tram 3 richting Loosduinen; tram 4 richting De Uithof; tram 6 richting Leyenburg, halte Grote Markt.
 • Toegang is vrij, gaarne aanmelden op: www.humanityhouse.org/agenda/2000-kernwapens-op-scherp-nederland
 • Voor meer informatie: ; telefoon: 06-42009559.
 • Organisatoren: NVMP, PAX, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace; financieel mogelijk gemaakt door: Haëlla Stichting en Fonds Vredesprojecten.

Zie: www.humanityhouse.org/agenda/2000-kernwapens-op-scherp-nederland