Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Een oproep en een aanklacht

Weiger het Wilhelmus!

Rob Lubbersen

Hierbij roep ik als lid van de FNV op om het Wilhelmus te weigeren in het Openbaar Onderwijs. Op voorstel van het CDA dreigt de nieuwe Nederlandse regering het Wilhelmus als verplicht nummer in het onderwijs in te voeren. Dit is onverteerbaar.

Het Wilhelmus is een nationalistisch, monarchistisch en godsdienstig lied.
Nationalistisch: "van Duitschen bloed", dit draagt de kiem van racisme en uitsluiting in zich.
Monarchistisch: "den konink van Hispanien heb ik altijd geëerd", een onderwerping aan een systeem van erfopvolging, derhalve principieel ondemocratisch.
Godsdienstig: "mijn schild en de betrouwen zijt Gij o God mijn heer", een keuze voor het Christendom, waardoor wederom uitsluiting, van andere religies en ongelovigen.

Dit is onverenigbaar met de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs, dat verondersteld wordt te vormen in een geest van gelijkheid, democratie en gezamenlijkheid. Weiger het Wilhelmus!