Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Russische kapitalisten, een nieuwe klasse

Wilders, een bondgenoot

Maurice Ferares

Hitler is er niet in geslaagd om tijdens de Tweede Wereldoorlog, met een enorm tot de tanden bewapend leger, de Sovjet Unie te vernietigen. Hij had er niet op gerekend dat zijn vijand bestond uit arbeiders en boeren die met alles wat in hen was het land van de Oktoberrevolutie verdedigden.

Wat Hitler niet lukte, daarin slaagde Stalin enige jaren later wel. In de jaren dertig was hij al begonnen met de opbouw van een nieuwe macht. In de eerste fase daarvan werd de generatie communistische revolutionairen die leiding had gegeven aan de revolutie in 1917, geliquideerd en vervangen door een kaste van bureaucraten. Toen reeds voorspelden leden van de oppositie dat een deel van de bureaucratie het kapitalisme wilde herstellen. De ontwikkeling nadien heeft hen in het gelijk gesteld.
Wat eens de Sovjet Unie was, is een kapitalistisch land geworden. De tijdens de revolutie gesocialiseerde productiemiddelen zijn weer privaat bezit en de arbeiders gewone loonslaven net als voor de revolutie. Poetin is geen Lenin en zelfs geen Stalin. De laatste heeft, ondanks al zijn misdaden, een deel van de grondslagen van de Sovjetstaat moeten handhaven om in Rusland en de arbeidersbeweging in de rest van de wereld de indruk te laten bestaan dat hij een revolutionaire socialist was. Dat is allemaal verleden tijd. Nu is er Poetin, vertegenwoordiger van een nieuwe kapitalistische klasse, die het spel van verdeel en heers met de andere kapitalisten meespeelt.

Als het maar schuift

Het is opmerkelijk dat een politieke dwerg als Wilders onlangs de wens heeft geuit met Poetin te willen praten, terwijl hij niet in staat is ook maar een klein rolletje te spelen in de wereldpolitiek. Met die politiek heeft de wens van Wilders dan ook niets te maken. Er zijn evenmin Russische of Nederlandse belangen in het spel. Het gaat Wilders uitsluitend om geld. Hij is bereid om met iedereen in zee te gaan die over de brug wil komen.
Uiterst reactionaire donateurs in Israël en rijke joden in de Verenigde Staten behoren al heel lang tot zijn donateurs. Ze doen hem terugdenken aan de tijd die hij als jongeling in een Israëlische kibboets doorbracht. Volgens NRC Handelsblad (29 november 2017) ontving de PVV de afgelopen jaren ongeveer anderhalf ton van het Amerikaanse David Horowitz Freedom Center, en dat was de enige niet die de knip trok.

De megalomane Geert sprak in Den Haag met de Russische ambassadeur en volgens Elsevier (21 november 2017) zou hij gezegd hebben in Rusland een bondgenoot te zien die serieus en vriendschappelijk benaderd moet worden. Zijn politieke vrienden Marine Le Pen (Front National), Frauke Petry (Alternative für Deutschland) en Matteo Salvini (Lega Nord) waren hem al voorgegaan naar Moskou. Wilders moet hebben gehoord dat Le Pen miljoenen van Poetin heeft geleend. Bekend is overigens dat Le Pen in de problemen zit, omdat zij vanaf 2019 de van Poetin geleende negen miljoen euro terug moet betalen en daartoe niet in staat is. Een andere donateur van Wilders - het bedrijf FOL Inc uit het Amerikaanse Buffalo dat zevenduizend euro schonk - blijkt volgens het genoemde artikel van de NRC onvindbaar.