Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

De FNV volgt de PvdA

AOW en pensioen naar 65 jaar

Eliane Hendrikszen 1

Ik probeer steeds aandacht te vragen voor de AOW-leeftijd, met name via Facebook en twitter. Daarnaast heb ik een aantal mensen van de FNV en het Ledenparlement een noodkreet gemaild, maar zij blijven vasthouden aan de bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar.

65 blijft 65 Het is een schande dat de FNV voor bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar gaat. Dit betekent een langzamere verhoging naar 67-plus en de discussie zal opnieuw gevoerd worden in 2026 voor eventueel weer een verhoging. Dus wordt het doorgeschoven naar de toekomstige generatie AOW'ers. De mensen denken dat de bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 vaststaat. Echter bevriezen kan ook ontdooien. Ik vind het een walgelijk woord. Eigenlijk word je bedrogen door het woord 'bevriezen'.

Stoppen na veertig jaar werken, of zelfs lager

Er wordt niet naar de leden geluisterd. Ik heb afgelopen januari bij een bijeenkomst in Amsterdam de leden kunnen toespreken. En mijn moment gepakt. Ze waren kwaad niet gehoord te worden. Ik heb gevraagd wie er vóór was om de AOW-leeftijd te verlagen. Dat bleek 80 procent van de aanwezigen te zijn. De rest van de avond bleef het erg onrustig.
Ook op Facebook is er onvrede over die verhoging. De leden zijn tot op de dag van vandaag kwaad dat Agnes Jongerius, de toenmalige voorzitter van de FNV en lid van de Partij van de Arbeid, haar handtekening in 2011 onder het 'pensioenakkoord' heeft gezet. Nu weer heeft Gijs van Dijk (voorheen FNV-bestuurder, inmiddels lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) ervoor gezorgd met “Red het pensioenstelsel”, plus flex AOW en bevriezing op 66 jaar, dat de FNV met dit walgelijk idee actie voert. Trouwens het was eerst 65 en 9 maanden en plotseling van de ene op de andere dag lag het vast op 66! Wie neemt wie in de maling?

Waarom wil ik en velen met mij de AOW-leeftijd naar 65 of zelfs lager, en stoppen na 40 jaar werken? Het gaat om de gezondheid van de 60-plussers. Twee derde van de 65-plussers is chronisch ziek - na het zestigste levensjaar is 30 procent van de vitaliteit afgenomen - er komen meer 65-plussers in de Ziektewet. 2
Of je nou licht of zwaar werk hebt, met de toename van de levensverwachting nemen de gezondheid en de kwaliteit van het leven af. Het werk is, naarmate je ouder wordt, voor iedereen zwaarder. Trouwens, we worden op steeds jongere leeftijd chronisch ziek, zo ook burn-out en stress, vooral bij vrouwen vanaf 40 jaar, zij hebben naast hun baan ook de zorg voor het huishouden en de opvoeding. Bij mannen vanaf 47 jaar. 3

Tijd de messen te slijpen

Voor zware beroepen is na 40 jaar stoppen met werken het beste. Waarom 40 jaar en geen 45? Er zijn jongeren die later beginnen met werken, ze weten niet wat zij willen worden - onderzoek leert dat het puberende brein pas is voltooid met 25 jaar - en kunnen ook terechtkomen in zware beroepen. 4 Dat betekent dat zij misschien tot 67 jaar of zelfs langer moeten werken. Jongeren beginnen al te zeggen dat ze het niet zien zitten om langer door te moeten werken.
De FNV denkt niet na over de gevolgen voor alle werkenden in Nederland, bijvoorbeeld de mensen met een 'AOW-gat' en de particuliere AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) die stopt met 65 jaar. Mocht je blijvend ziek worden na je 65ste, dan heb je tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd geen inkomen. De FNV moet het niet voor iedereen verpesten, want niet iedereen heeft een CAO.

Ik vind dit zo onmenselijk en mensonwaardig. De FNV wil maar blijven polderen, maar de messen moeten geslepen worden en gaan voor 65 jaar! Veel mensen zijn van plan hun lidmaatschap op te zeggen, of hebben dat al gedaan, omdat ze teleurgesteld zijn.
Op een mail aan FNV-bestuurder Tuur Elzinga heb ik nooit antwoord gekregen. 5 In een gesprek met FNV-voorzitter Han Busker op de kick off dag van de FNV was het één grote ergernis. Hij gaf niet eens antwoord op wat ik te zeggen had en bleef de levensverwachting koppelen aan zware beroepen. Hierop mocht ik niet reageren. Hij bleef vasthouden aan het 11 puntenplan van de FNV dat inmiddels al weer voor de zoveelste keer is aangepast. Conclusie: er wordt niet geluisterd naar de leden.

1 Nauw betrokken bij de FNV. Vrijgevestigde mondhygiënist. (terug)
2 Kennisplein Zorg voor Beter – www.zorgvoorbeter.nl - cijfers vergrijzing. (terug)
3 CBS, Trends in Nederland Maatschappij 2017. (terug)
4 Evelien van Veen (interview met Eveline Crone), Pubers zijn geen jonge volwassenen. We moeten daar echt anders over gaan denken, de Volkskrant 22 juli 2017. (terug)
5 Zie AOW en pensioen naar 65 jaar of 40 jaar werken, Brief aan Tuur Elzinga, lid dagelijks bestuur FNV, ingezonden 6 augustus 2018. (terug)