Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

1 mei Malieveld Den Haag, 14.00 uur

Dag van de Arbeid 2018

FNV

De FNV is in Offensief om fundamentele veranderingen af te dwingen voor werkenden en niet werkenden. Er is een race naar beneden gaande. De winsten stijgen, maar de lonen van werknemers blijven achter door een moordende concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is niet eerlijk en moet stoppen.

Deze trend moeten en kunnen we samen keren, zodat iedereen in Nederland gaat profiteren. Op 1 mei, de wereldwijde Dag van de Arbeid, laten we dat zien door samen een vuist te maken. Kom naar Den Haag en doe mee aan onze strijd.

Samen een vuist

Logo FNV Offensief met vuist

De FNV en haar voorgangers hebben laten zien samen met mensen de samenleving te kunnen veranderen. Denk aan de strijd voor de achturige werkdag, de doorbetaling bij ziekte, de kinderopvang of recent nog de afschaffing van het minimumjeugdloon voor jongvolwassenen.

Als we samen een vuist maken, kunnen we alles veranderen wat we willen. Daarom lopen we op 1 mei een mars door Den Haag, de stad waar de regering en de werkgevers zitten. Zij hebben de keuze gemaakt voor een race naar beneden. Het is tijd voor andere keuzes. Het is tijd voor een eerlijke verdeling van winst. Het is tijd voor meer zekerheid en echte banen.

Red de kwaliteit

We wonen in een rijk land, maar het is ongelijk verdeeld. De grote bedrijven en rijken verdienen goud geld en de werknemers betalen hier de rekening voor. Terwijl buitenlandse aandeelhouders een cadeautje van 1,4 miljard euro krijgen, gaat de belasting op de dagelijkse boodschappen omhoog.

Dankzij politieke keuzes is flex goedkoper dan vast, waardoor het aantal onzekere banen alleen maar groeit. Alles moet steeds goedkoper, waardoor de werkdruk voor veel mensen stijgt, omdat ze meer werk met minder collega’s moeten doen. Met grote gevolgen voor ons. Voor ons inkomen, ons pensioen, onze zekerheid. Kortom, red de kwaliteit van onze samenleving.

Kom 1 mei naar Den Haag – mars door de stad

  • 14.00 uur - inloop/verzamelen Malieveld
  • 15.00 uur - start demonstratieve tocht
  • 16.00 uur - terugkomst op Malieveld
  • 17.00 uur - einde demonstratie

Strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen.
Meld je aan, neem collega's, vrienden en familie mee!
Blijf op de hoogte - houd www.fnv.nl/1mei in de gaten voor updates!
Voor vragen: