Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Bijeenkomst "200 jaar Karl Marx" - 25 juni 2018 Amsterdam

De actualiteit van het socialisme

Redactie socialisme.nu

Dit jaar vieren we de tweehonderdste geboortedag van Karl Marx, de grondlegger van het moderne socialisme en de belangrijkste theoreticus en criticus van het kapitalisme. Om hierbij stil te staan en van gedachten te wisselen over het belang van Marx’ werk organiseren de Internationale Socialisten een bijeenkomst in Amsterdam.

In mei 1818 werd hij geboren: de filosoof, historicus en socioloog Karl Marx. In zijn leven zou hij niet alleen de filosofie voor goed veranderen met zijn materialistische analyse, maar legde hij ook de basis voor een arbeidersbeweging en de strijd tegen het kapitalisme. Tweehonderd jaar later zijn de revolutionaire ideeën van Karl Marx nog steeds actueel en populair. Tijd om zijn gedachtegoed opnieuw te evalueren en te beoordelen wat we van zijn theorieën kunnen leren.

Inspiratiebron

Als student filosofie werd Marx beïnvloed door Hegel, maar al snel formuleerde hij ook een kritiek op deze grote denker en verwierp hij de metafysische aspecten van diens filosofie. Het historisch materialisme van Marx koppelt de geschiedenis aan materiële omstandigheden zoals de productiewijzen. Karl Marx was een communist en in zijn latere leven leidden zijn socialistische werken tot verbanning uit Duitsland en Frankrijk. Zijn werken waren uniek in de filosofie, hij beïnvloedde grote denkers als Lenin, Gramsci, Simone de Beauvoir, Angela Davis en andere revolutionairen over de hele wereld.
Marx stelde al zijn werk in dienst van één doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen. Hij staat dan ook voornamelijk bekend om zijn kritiek op het kapitalisme als onderdrukkend en vervreemdend systeem - een analyse die actueler dan ooit is. Zodoende is Marx altijd een grote inspiratiebron geweest voor socialistische bewegingen en arbeidersstrijd.

In onze bijeenkomst stellen we de vraag wat we vandaag van Marx kunnen leren. Hoe zou hij onze huidige tijd - met continue crises, bezuinigingen en een wederopstand van fascisme - kenschetsen? Wat betekenen zijn inzichten voor de actuele strijd tegen allerlei vormen van onderdrukking in het kapitalisme? 

Datum: maandag 25 juni 2018.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam.
Bijdrage van en in discussie met Pepijn Brandon, onderzoeker IISG, docent VU Amsterdam.

Foto muurschildering Eco-Marx geeft planten water