Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Klein bericht, kort commentaar

De 'hogere kringen' vallen buiten de wet

Maurice Ferares

Het was inderdaad maar een heel klein berichtje in de pers. 4 juni 2018. De kop luidde: Advocaten Trump: President kan zichzelf gratie verlenen. Wanneer zoiets gezegd wordt, moet daar een gegronde reden voor zijn. Immers als er sprake is van een onschuldige, hoeven advocaten niet vooruit te lopen op een eventuele veroordeling voor een strafbaar feit. Aangenomen kan worden dat die advocaten geen dommeriken zijn en nu al de mogelijkheid van een veroordeling van hun cliënt niet uitsluiten.

Hier de tekst van het bericht (NRC Handelsblad, 4 juni 2018):
Trumps advocaten zullen zich niet zomaar neerleggen bij een eventuele getuigenis van de President in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Aldus een brief van de advocaten die afgedrukt werd in The New York Times. (...) Trumps advocaat Rudy Giuliani voegde hier aan toe dat 'impeachment' [afzetting] nodig is, alvorens Trump aangeklaagd zou kunnen worden. Bovendien zou de president zichzelf eventueel gratie kunnen verlenen.

Monarchie gered

Het feit dat een president zichzelf gratie kan verlenen, is ongelooflijk schandalig, maar niet uniek. Nederland kent geen president die zich dat zou kunnen veroorloven, eenvoudig weg omdat er geen presidenten waren. Soortgelijke situaties hebben zich echter wel voorgedaan.
Denk aan prins gemaal Bernhard, de man van oud-koningin Juliana. Voor zijn huwelijk met Juliana was hij was lid van Hitlers' SS en dat was voor hun verbintenis geen enkel beletsel. Straf voor zijn SS activiteiten heeft hij nooit gekregen. Overigens later in zijn huwelijk wilde hij zijn vrouw in de Ursula kliniek stoppen, een kliniek voor zwakzinnigen in Den Haag. De sociaaldemocratische premier en republikein Willem Drees redde het huwelijk. Bernhard werd niet gestraft. De monarchie was gered.

Bernhard nam een aantal jaren smeergeld aan van de Amerikaanse vliegtuigenfabrieken Northrop en Lockheed. Een commissie van drie tijdens de regering van de eveneens republikeinse sociaaldemocraat Joop den Uyl besloot dat Bernhard geen militair uniform meer mocht dragen. Daarmee was de kous af. De monarchie werd opnieuw gered.
De vader van koning Willem Alexander was bij de Hitlerjugend en de vader van koningin Maxima was in Argentinië staatssecretaris van landbouw in de militaire dictatuur van Videla. Dat kan Maxima en Willem Alexander niet worden aangerekend. Het laat wel zien uit welk nest ze afkomstig zijn. Het zijn de 'hogere kringen'.