Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Dagblad BN/De Stem - 9 mei 2018 - Opiniepagina 1

FNV moet druk verder opvoeren in pensioendiscussie

Cor Minnaard 2

Na diverse acties van FNV-(kader)leden onder de leus "Red ons pensioenstelsel" meldt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV en onderhandelaar in de SER, dat de druk van de acties merkbaar wordt. De kans dat sociale partners een akkoord sluiten over een nieuw pensioencontract is groter dan in december, zegt hij; er zit beweging in.

Wat dat concreet gaat betekenen, is nog niet duidelijk en de conclusie dat de acties effect hebben gehad, moet er volgens mij niet toe leiden dat de actievoerders het nu wat rustiger aan kunnen gaan doen. Integendeel. Het is goed dat er beweging in zit, maar er is nog geen positief resultaat, dus moet de druk verder worden opgevoerd.

Prima stelsel

Zoals bekend, is het plan van het kabinet Rutte om het pensioenstelsel grondig aan te passen. De FNV wil daar niks van weten en is, evenals Eric Lutjens (pensioendeskundige, hoogleraar Universiteit van Amsterdam), van mening dat niet moet worden getornd aan de fundamenten van ons prima pensioenstelsel. Wat opfrissen volstaat, aldus Lutjens onlangs in een interview.

Ook hoofdeconoom Han de Jong van ABN AMRO gaf onlangs in zijn Bismarck lezing te kennen niet te begrijpen waarom het op één na beste pensioenstelsel ter wereld zo ter discussie staat. Hij is er vooral verbaasd over dat het kabinet nauwelijks motiveert waarom dat nodig zou zijn en tegelijk één van de belangrijkste echte problemen, de lage rekenrente, buiten beschouwing laat.

Vier eisen

Zoals gezegd, heeft de FNV om haar standpunt in de pensioendiscussie duidelijk te maken de afgelopen maanden diverse acties gevoerd. Een viertal eisen staat daarbij centraal.

  1. Op tijd kunnen stoppen met werken. De AOW-leeftijd moet niet worden verhoogd. De snelle verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot onhoudbare ongezonde situaties. In cao’s moeten afspraken gemaakt kunnen worden over vroeger uittreden.
  2. En als je dan eenmaal kunt stoppen, moet dat met een goed pensioen zijn voor iedereen. Dat betekent een hoger AOW-inkomen en een aanvullend pensioen dat voldoende koopkracht geeft. Pensioen en pensioenopbouw moeten weer geïndexeerd worden. Aan de cao-tafels eisen we een goede pensioenopbouw en van de politiek eisen we evenwichtige rekenregels.
  3. Iedere werkende, jong en oud, vast, flex en zzp'er, moet uitzicht hebben op een goede en collectieve pensioenvoorziening. Iedere werkende moet kunnen meedoen. Dit moet wettelijk verankerd worden.
  4. De aanpassingen aan het stelsel moeten worden beperkt tot een opknapbeurt of 'opfrisser'. Verslechteringen zullen door de FNV niet worden geaccepteerd!

Verbreding

Om de druk verder op te voeren, zullen de actievoerders de pijlen moeten blijven richten op diegenen die aan de poten van het stelsel zagen: de politiek en de werkgevers. En bij de vervolgacties is het ook belangrijk dat er een bredere beweging op gang komt. Bij die verbreding kan worden gedacht aan het samen optrekken met steeds meer deskundigen en organisaties die zeggen: laat het fundament van dit stelsel in stand en voer alleen de gewenste en noodzakelijke verbeteringen door.

Ook van belang is dat het actiecomité "Red ons pensioenstelsel" zich ontdoet van het imago dat het om een senioren-actie gaat. Weliswaar hebben gepensioneerden een belang (de indexering van de pensioenen voor herstel van de koopkracht), maar het tegenhouden van de kabinetsplannen is van even groot belang voor de mensen die nog werken en dus bezig zijn met hun pensioenopbouw. Voor hen zal over tien/twintig jaar het koopkrachtverlies nog veel groter blijken te zijn, als de kabinetsplannen doorgaan.
Om andere sectoren binnen de FNV (werkenden in de bouw, de haven, het openbaar vervoer, de zorg, de jongeren, enzovoort) mee te nemen in de redding van het pensioenstelsel zal de FNV-leiding daarvoor veel duidelijker moeten mobiliseren.

Door een beroep te doen op iedereen binnen en buiten de FNV kan de beweging en de actie ook worden versterkt van onderop, vanaf de kleinschalige, lokale FNV-afdelingen naar de sectorraden en sectorbesturen en het ledenparlement.
Steeds meer mensen zullen zich er van bewust moeten worden dat een belangrijke, collectieve voorziening als ons pensioenstelsel afgebroken dreigt te worden. Te weten door een politiek die steeds duidelijker de belangen dient van ondernemend Nederland en multinationals, in plaats van de belangen van degenen die onze welvaart hebben opgebouwd en in stand houden: de werkenden en de gepensioneerden.


1 Lay out, inclusief tussenkoppen, door redactie webzine Solidariteit. (terug)
2 Kaderlid FNV Senioren West-Brabant en lid van het actiecomité "Red ons pensioenstelsel". (terug)