Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Vrijdag 20 april 18.30 uur Zeeburgerdijk 21 - 21/22 april Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam

Het Marxisme Festival

Redactie socialisme.nu

Vrijdagavond 20 april 2018 begint het jaarlijkse Marxisme Festival. Een trefpunt voor kritische denkers en linkse activisten, georganiseerd door de Internationale Socialisten. Naast een tentoonstelling bieden we deze avond het woord aan Black Lives Matter activist Keeanga-Yamahtta Taylor.

Zaterdag en zondag is er in het politieke debat aandacht voor verborgen geschiedenis, tweehonderd jaar Marx en de thema's vakbondsstrijd en feminisme.

Vakbondsstrijd op zaterdag

De afgelopen decennia heeft de arbeidersklasse in Nederland zware klappen gehad. Het gedeelte van de totaal geproduceerde welvaart dat naar werkende mensen gaat - de arbeidsinkomensquote - neemt internationaal af. Bezuinigingen op zorg, onderwijs en woningen hebben publieke voorzieningen steeds verder uitgehold. De vakbonden hebben hier te weinig tegenover gezet om dit tij te keren.

Op zaterdagochtend vindt een discussiebijeenkomst plaats: Van het FNV Offensief naar een offensieve FNV. Kaderlid van de FNV-sector 'Finance', Hans Lammers, spreekt over de nieuwe campagne van de FNV en op wat voor wijze we deze kunnen uitbouwen tot een bredere beweging met tanden. Hierbij trekt hij lessen uit eerdere FNV-campagnes zoals Red de Zorg en Koopkracht en echte Banen en de stakende docenten die zich grotendeels buiten de FNV organiseerden binnen PO in actie (PO: primair onderwijs).
's Middags volgt een panel over vakbondswerk van onderaf. Atse de Vries vertelt over de stakingsactie binnen FNV Woondiensten, niet een sector waar snel actie gevoerd wordt. Wat voor discussies moest hij voeren op zijn werkplek? Hoe ziet het vervolg van deze acties eruit? Naast Atse spreekt Selena Jans. Zij is actief binnen de 'Riders Union' die maaltijdbezorgers organiseert. Zij gaat in op de vraag hoe we kunnen organiseren binnen een sector waar veel jongeren onder precaire omstandigheden werken.

Feminisme op zondag

De afgelopen jaren zien we een opleving van feministische strijd. Meer dan een miljoen mensen gingen wereldwijd de straat op tijdens de Women's March vorig jaar. Vanwege #MeToo werd de omvang zichtbaar van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat bovendien eerder tot consequenties leidt; een ontzettend inspirerende ontwikkeling.
Anja Meulenbelt spreekt zondagochtend over Van neoliberaal feminisme, naar een feminisme voor iedereen. Zij stelt zich de vraag hoe we ons kunnen ontworstelen van een feminisme dat vooral bezig is met 'vrouwen aan de top'. Wat zijn onderwerpen waarmee de overgrote meerderheid van de vrouwen worstelt? Hoe zijn deze onderwerpen verbonden aan een economisch systeem dat produceert voor winst in plaats van behoefte? 

In de middag is er een panel gericht op de feministische beweging. Mylene Bolder van de Internationale Socialisten maakt de balans op: wat zijn de sterke en zwakke kanten? Hoe komen we vooruit? Rahma van Bavelaar van 'Meld Islamofobie' spreekt over de verschillende manieren waarop moslima's geraakt worden door seksisme en wat de gevolgen hiervan zijn binnen een islamofoob klimaat. Hoe bouwen we aan solidariteit tussen moslim- en niet-moslim feministen?

Zie voor meer informatie en het volledige programma: www.marxismefestival.nu