Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Kort bericht, kort commentaar

Het regent weer, en meer, winsten

Maurice Ferares

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in zijn jaarrapport over armoede vastgesteld dat het aantal mensen met een laag inkomen 407.000 in 2016 bedroeg, 16.000 meer dan in het jaar daarvoor. Een laag inkomen voor een gezin met twee kinderen wordt geacht 1.940 euro per maand te zijn. Voor een alleenstaande is dat 1.030 euro of minder per maand.

De langdurige armoede neemt toe. Eén op de twaalf gezinnen heeft een laag inkomen. Van de 7,3 miljoen werkenden liep in 2016 bijna 3 procent een risico op armoede. Aldus het CBS. Al sinds 2015 blijft het aantal huishoudens met een laag inkomen op 8,2 procent staan. Dat zal vermoedelijk in 2017 niet veranderen. Dat laatste betekent dat er van de toezegging van premier Rutte bij het begin van de werkzaamheden van zijn derde regering dat alle Nederlanders er op vooruit zouden gaan, niets terecht zal komen.

Miljarden

Het is niets nieuws dat een prominente VVD'er met alle Nederlanders alle ondernemers bedoelt. Een citaat uit de NRC van 17 januari 2017, de kop van het artikel van Menno Tamminga is ''Het regent weer winsten''. Het begint als volgt:

De economische groei overtreft de verwachtingen, in Nederland en in de hele Europese Unie. Dus reken maar op een reeks van hogere winsten en hogere dividenden voor beleggers. Sommige grote ondernemingen zullen ook een groter deel van hun toch al gestegen winsten uitkeren als dividend. Dat doen ze om [twee] redenen, waar zij liever niet mee te koop lopen. De eerste is: ze verdienen zoveel geld dat ze eigenlijk niet goed weten waar ze dat op dit moment met genoeg rendement kunnen investeren.

Profit De eerste die zijn winsten publiceerde, was de fabriek die machines maakt voor de vervaardiging van chips: ASML in Veldhoven, vlak bij Eindhoven. Het was voorheen een onderdeel van Philips, maar is nu een onafhankelijk bedrijf met 19.000 werknemers. De nettowinst over 2017 was 2,1 miljard euro tegen 1,5 miljard in 2016. De omzet steeg dank zij het sappelen van die 19.000 mannen en vrouwen met een derde tot ruim 9 miljard euro.
De bazen van en beleggers in ASML zijn de Nederlanders die de minister-president op het oog had, toen hij onlangs zei dat alle Nederlanders met Rutte III er op vooruit zouden gaan. Niet dus de honderdduizenden die met hun kinderen honger leden en dat waarschijnlijk ook de komende maanden en jaren moeten doen. Ja, zo gaat het in kapitalistisch Nederland. Net zo lang als de hongerlijders dat laten gebeuren.