Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Nieuwsberichten 20 december 2018

Klimaatakkoord niet gedragen door milieu- en vakbeweging

Milieudefensie 1

Achter dit Klimaatakkoord kunnen wij ons niet scharen. Dat is de reactie van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV op de vandaag gepresenteerde teksten. Wij schoven begin 2018 aan om tot een ambitieus en eerlijk akkoord te komen. Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat helaas dik onvoldoende: een vaalgroen akkoord dat geen structureel antwoord biedt op klimaatverandering. Ook ontspringen de grote vervuilers qua kosten weer de dans. Zonder een eerlijke verdeling van lusten en lasten is het akkoord op voorhand vleugellam.

Het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit lijkt, zelfs na de Klimaattop in Polen, nog niet doordrongen van de haast die is geboden. De Nederlandse CO2-uitstoot stijgt momenteel zelfs en de gevolgen van klimaatverandering worden op steeds meer plekken zichtbaar. Het is daarom extra pijnlijk dat zelfs nu nog niet de juist keuzes worden gemaakt voor een leefbare toekomst, aldus de organisaties. Het akkoord moet veel groener en eerlijker, willen de organisaties de definitieve teksten in 2019 tekenen.

Industrietafel

De vervuilende industrie betaalt niet, maar wordt gesubsidieerd. Grafiek klmiaatbelasting / subsidie huishoudens en industrie Cijfers t.o.v. 2017. Belastingverhoging is onderdeel van Regeerakkoord. Subsidietoekenning is onderdeel van Klimaatakkoord. Cijfers exclusief Klimaatenvelop (ongeveer gelijk voor huishoudens en bedrijven). De belastingschuif en heffingsvrijevoetverhoging voor huishoudens is lastenneutraal en niet getoond.

Exemplarisch voor het teleurstellende resultaat is de tekst voor de Industrietafel. Daarin wordt niet waterdicht geregeld dat de industrie doet wat ze belooft: 19,4 miljoen ton CO2 besparen. De deur wordt wagenwijd opengehouden voor tijdelijke lapmiddelen als CO2-opslag. Tijdelijke maatregelen brengen de uitstoot niet structureel omlaag, dus zijn weggegooid geld. Voor een toekomstbestendig akkoord moet het kabinet nu kiezen voor structurele oplossingen: het stevig beprijzen van CO2-uitstoot en alleen subsidie voor écht duurzame technieken, zoals zon, wind en groene waterstof.

Vleugellam

Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten is cruciaal voor een uitvoerbaar akkoord met voldoende draagvlak. Het is heel simpel: wie het meest vervuilt, moet het meest betalen, aldus de organisaties. Daarnaast moet iedereen mee kunnen doen. Ook de middelen voor een kolenfonds ontbreken, terwijl dit hard nodig is om werknemers in de kolensector een financieel stabiele toekomst te bieden. Tevens verwachten we dat de energietransitie veel werkgelegenheid oplevert, bijvoorbeeld bij wind op zee. Van belang daarbij is dat de werknemers in die nieuwe sectoren onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden aan de slag kunnen.

Het is voor ons glashelder: als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord. De bal ligt nu bij het kabinet. Wij blijven ons hoe dan ook keihard inzetten om tot effectief klimaatbeleid voor Nederland te komen.

Klimaat is van ons allemaal

Het Klimaatakkoord heeft invloed op ons allemaal. Daarom wil Milieudefensie een eerlijk Klimaatakkoord. Dat betekent dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Dat de vervuiler betaalt. En dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Alleen op die manier blijven we onder een opwarming van twee graden, zoals we hebben afgesproken in 2015 in Parijs. Maar helaas gaan we dat niet halen met dit akkoord.

We blijven in gesprek

We willen alles op alles zetten om uiteindelijk toch nog een goed akkoord te krijgen. Dus we blijven in gesprek. Het akkoord wordt de komende tijd doorgerekend door het Planbureau van de Leefomgeving. Wellicht kunnen we in die periode nog bijsturen. Maar voorlopig onderteken we het Klimaatakkoord dus niet. Dat hebben we besloten met nog zes andere organisaties:

  • Greenpeace
  • Natuur & Milieu
  • de Natuur- en Milieufederaties
  • de Jonge Klimaatbeweging
  • MVO Nederland
  • FNV.


1 Samengesteld uit nieuwsberichten van Milieudefensie. Zie milieudefensie.nl- klimaatakkoord niet gedragen door milieu- en vakbeweging en milieudefensie.nl - we tekenen het klimaatakkoord voorlopig niet (terug)