Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Ingezonden Opinie in dagblad Trouw, 23 augustus 2018

'Laatste horde' naar nieuw pensioenstelsel onneembaar

Sjarrel Massop 1

In het dagblad Trouw van 20 augustus 2018 schrijft redacteur Jelle Brandsma dat de laatste horde naar een nieuw pensioenstelsel genomen moet worden door een akkoord op dit dossier te sluiten. 2 De partijen zouden dicht bij elkaar staan. Ik denk dat hij zich niet realiseert dat het polderen over en voorbij is.

Geen enkel zich respecterende vakbondsbestuurder kan ermee akkoord gaan. En ook de vakbondsleden zullen deze horde niet kunnen nemen om in de beeldspraak te blijven. Er zijn drie redenen die deze horde onneembaar maken.

Barstensvolle pensioenpotten

Ten eerste, de AOW leeftijd. De eis van de vakbeweging is bevriezing op 66 jaar. Minister Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil daar zeker niet aan. Hij houdt vast aan het uitgangspunt de AOW leeftijd te verhogen. Dit, terwijl de geluiden binnen de vakbeweging sterk gaan in de richting van terug naar 65.
Ten tweede, Jelle vergeet de enorme berg geld ,waarop Klaas Knot als toezichthouder (president Nederlandsche Bank) is gaan zitten. De gezamenlijke pensioenpotten bevatten: 1.400.000.000.000 euro. Een bedrag waarmee aan de jaarlijkse pensioenverplichtingen van 32 miljard, na indexatie, nog 44 jaar zonder premieheffing kan worden voldaan. Dit feit verzwijgen en blijven doorzeuren over de onbetaalbaarheid van de pensioenen is een grove manier van mensen bedriegen.

Ten derde, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het duurt niet lang meer, voordat ook Nederland weer in een recessie terechtkomt. Het is zeer duidelijk wie daarvan de dupe zullen zijn, met als eersten de mensen zonder een zeker contract. Solidariteit betekent dat je als gemeenschap opkomt voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Daar zal een akkoord, zoals dat er nu zit aan te komen, in de verste verte niet aan voldoen.

Merkwaardige rekenrente

De laatste horde is een hoge dikke muur met een brede diepe gracht ervoor, met mensen er bovenop die hete pek naar beneden gooien. De muur is opgetrokken door het Financiële Toetsingskader met een zeer vreemde manier om de rendementen op het pensioenvermogen te berekenen, de zogenaamde rekenrente.

Bovenop die muur staat Klaas Knot, hij legt de pensioenfondsen aan banden. De gracht is gegraven door minister Koolmees die maar vast blijft houden aan de verhoging van de AOW leeftijd.
Het is zelfmoord voor een vakbeweging om die horde te nemen. Er rest ons weinig anders dan met vereende vakbondskracht een bres in die muur te slaan.


1 Dagblad Trouw, 23 augustus 2018, Die laatste horde naar een nieuw pensioenstelsel, die is onneembaar. Sjarrel is lid van comité Red het Pensioenstelsel FNV. (terug)
2 Jelle Brandsma, Een pensioenakkoord is nabij deze zeven horden moeten nog genomen worden. Dagblad Trouw, 20 augustus 2018. (terug)