Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Demonstratie 10 november 2018, 13.00 uur - Amsterdam

Naar de Dam - strijd mee voor een socialer Nederland

FNV

Wij gaan naar de Dam in Amsterdam en staan samen op voor een socialer Nederland! Merk jij het ook, bij jezelf of bij mensen in je omgeving? Moeite om rond te komen, een hogere werkdruk, magere arbeidsvoorwaarden en onzekerheid over inkomen of pensioen. In de concurrentieslag tussen bedrijven trekken werknemers vaak aan het kortste eind. Waar grote bedrijven en aandeelhouders van de winst profiteren, wordt de welvaart steeds onrechtvaardiger. We moeten deze ontwikkeling keren. En dat kúnnen we ook. Door samen de oorzaken aan te pakken.

Het is tijd om massaal onze ontevredenheid te uiten en op te staan voor een socialer Nederland. Daarom gaan we op 10 november #NaarDeDam. Het is de hoogste tijd dat alle werkenden profiteren van de economische groei. Het tegenhouden van de afschaffing van de dividendbelasting betekent dat de vrijgekomen twee miljard euro naar de mensen moet. Het wordt tijd dat Rutte zijn kabinet aan het werk zet, zodat dit geld bij de Nederlanders terechtkomt en niet bij de aandeelhouders.

FNV: Strijd mee voor een sovialer Nederland

Programma

13.00 uur: podium programma.
14.00 uur: start demonstratieve mars naar het Museumplein.
16.00 uur: kort afsluitend programma.
16.30 uur: eind demonstratie.

De aanhouder, niet de aandeelhouder

Kom ook #NaarDeDam en sta op, want wij willen een socialer Nederland! Een land met een goede levensstandaard voor mensen die de pech hebben dat ze niet kunnen werken. Een land waar goede, rechtvaardige loonsverhogingen gegeven worden. Een land waar de lasten liggen waar ze horen: bij de multinationals. Een land waar iedereen recht heeft op een echte baan met zekerheid. Een land waar mensen na een leven lang hard werken een goed pensioen krijgen. Een land waar de aanhouder wint, niet de aandeelhouder.

Vijf redenen om naar de Dam te gaan

1. Het geld moet naar de mensen, niet naar multinationals.
Dit kabinet luistert te veel naar de wensen van multinationals en te weinig naar de wensen van de mensen. Nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, wil het kabinet het geld alsnog cadeau doen aan grote winstgevende bedrijven. Wij willen dat het geld geïnvesteerd wordt in de zorg, onderwijs en veiligheid en dat gewone mensen het ook merken in hun portemonnee. Op 10 november laten we zien dat de macht ligt bij de mensen en niet bij de multinationals.

2. Demonstreren heeft zin!
Rutte en het kabinet probeerden eerst de dividendbelasting af te schaffen en 1,9 miljard aan buitenlandse aandeelhouders te geven. Niemand zag het zitten en dankzij druk vanuit de samenleving is dit nu van de baan. Het kabinet is nu in de verdediging. Nu moeten we doorpakken en zorgen dat ze het vrijgekomen geld ook goed gaan besteden. Het kabinet wil laten geloven dat er geen alternatief mogelijk is. Dat ze wel moeten, omdat anders grote bedrijven vertrekken naar het buitenland. Het kabinet laat zich gijzelen in een race naar beneden. De FNV wil deze trend keren. Dit kunnen we doen door samen op te staan voor een socialer Nederland. Dus, het is belangrijk om je te laten horen als je dingen wilt veranderen.

3. Investeren in zorg, onderwijs en veiligheid is goed voor iedereen.
Het kabinet wil het ‘vestigingsklimaat’ voor bedrijven verbeteren door grote winstgevende bedrijven belastingvoordelen te geven. Maar bedrijven hebben net als gewone mensen baat bij goed onderwijs, goede zorg en een veilig land. Dus investeren in de publieke sector is ook goed voor het vestigingsklimaat. Als we willen dat er geïnvesteerd wordt in een socialer Nederland is niets doen geen optie. Als je niks doet, gaat er niks veranderen en hebben de multinationals vrij spel om hun wil op te leggen aan dit kabinet en Nederland.

4. De aanhouder wint, niet de aandeelhouder.
De demonstratie op 10 november is de volgende stap in een reeks om de druk op het kabinet op te voeren. Met een demonstratie zijn we er nog niet en dus gaan we ook na 10 november door met strijden voor een socialer Nederland. Bij elke stap moeten we groter en sterker worden tot het punt dat het kabinet niet meer om ons heen kan.

5. Samen bouwen we aan een beweging
Overal in het land staan mensen op voor hun werk, cao en inkomen. Mensen vinden dat de lusten en de lasten nu vals zijn verdeeld. Bedrijven krijgen de winsten, terwijl gewone mensen de rekening betalen. Van de leraren, politieagenten en zorgmedewerkers die door een te hoge werkdruk hun werk niet goed kunnen uitvoeren, tot medewerkers in de metaalindustrie, bij Ikea of Ryanair die niet meedelen in de winst. Door samen op te staan kunnen we meer bereiken.

Aanmelden: nl.surveymonkey.com - naardedam
Zie ook:FNV-website