Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Kort bericht, kort commentaar

Rutte afgekeurd

Maurice Ferares

Met een paar stemmen verschil hebben de regeringspartijen Mark de leugenaar voorlopig het politiek leven gered. In werkelijkheid geloofde niemand in de Tweede Kamer en de rest van Nederland dat Rutte niet wist dat er tijdens de formatiegesprekken voor deze regering geen documenten onder de gesprekspartners circuleerden over de afschaffing van de belasting op dividend.

Liegen en bedriegen is heel gebruikelijk onder de rechtse politici Zij zitten in de eerste plaats in het parlement, en in de plaatselijke vertegenwoordigingen, om de belangen te behartigen van de ondernemers en vervolgens ook die van hen zelf.

Geen uitzondering

Rutte afgekeurd (cartoon) Denk maar eens aan de leugens die de voormalige VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur tijdens de zogenaamde bonnetjesaffaire heeft verkocht. Toen werd in de doofpot gestopt dat zijn staatssecretaris, Teeven, ook VVD, als officier van justitie een deal had gesloten met de drugscrimineel Kees H. Ook in dat geval waren Rutte en zijn makkers van de waarheid op de hoogte. Rutte bleef gespaard, Van der Steur en Teeven moesten verdwijnen om de regering te redden. Dat lot trof ook niet veel later de oud-VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken. Hij loog en dat kostte hem de kop. Weer ontsprong Rutte de dans.

Wat er met die memo's over de aftrek van belasting van dividend is gebeurd en tot het kleine schandaaltje rond Rutte en Wiebes heeft geleid, is beslist geen uitzondering. Het enige verschil is dat de meeste trucs van de heren zelden aan het licht komen.

Geen boterham minder

Daarbij komt dat de burgermansmedia - zoals de geschreven pers, de radio en de televisie - zich gewillig laten gebruiken voor het bedrog van het gewone volk. Ze zijn daarvoor in de wieg gelegd. Geen van wat de 'linkse partijen' wordt genoemd, heeft momenteel een eigen dagblad zoals in het verleden. Zelfs die van de sociaaldemocratie is ten onder gegaan aan 'willen meeregeren', bezetten van ministersposten en andere banen in het staatsapparaat. Posities zonder werkelijk iets te zeggen hebben over wat van fundamenteel belang is voor de brede massa van het volk.

Rutte en zijn politieke vrienden, inclusief die vanuit een religie handelen zoals Segers en Buma, kunnen honderd moties overleven zonder er een boterham minder door te hoeven eten.