Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Brede vakbeweging resolutie afdeling Amerikaanse vakbondsfederatie AFL-CIO

Solidariteit met de strijd in Rojava

Traven Leyshon 1

Tekst van de aangenomen resolutie 25 februari 2018

Overwegende dat:

 • georganiseerde arbeid solidair moet zijn met werkende mensen in alle delen van de wereld, wanneer zij opstaan om hun rechten te verdedigen;
 • de bevolking van Rojava, Noord Syrië, is opgestaan om ISIS en de dictatuur te bestrijden;
 • de mensen in Rojava via hun strijdkrachten - bekend als de People's Protection Units (YPG) en de Woman's Protection Units (YPJ) en aanverwante milities - grote delen van Noord Syrië bevrijd hebben van ISIS en de dictatuur;
 • de mensen in Rojava zich momenteel verdedigen met alle moed tegen ISIS en Turkse agressie;
 • de bevolking van Rojava probeert een libertair socialistische, antifascistische, seculiere, multi-etnische samenleving te vestigen, met gelijke rechten voor mannen en vrouwen;
Foto vrouwelijke Koerdische strijders
 • de strijd van de bevolking van Rojava voor ware vrijheid een baken van licht is in het Midden-Oosten en over de hele wereld;
 • de mensen in Rojava politiek worden beïnvloed door de libertaire en socialistische geschriften van Vermonter Murry Bookchin en streven naar een politiek systeem dat lijkt op onze vorm van democratie via stadsvergaderingen;2
 • duizenden niet-ingezetenen in Syrië, waaronder burgers van de Verenigde Staten van Amerika, de rechtvaardigheid hebben ingezien van de strijd in Rojava en, net als met de Internationale Brigades gedurende de Spaanse Burgeroorlog, besloten hebben naar Rojava te reizen om internationale vrijwilligers te worden bij de YPG.

Laat daarom besloten zijn dat de Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont:

 • de strijd in Rojava erkent als DE bevrijdingsstrijd van onze tijd, vergelijkbaar met Spanje in 1936, en de Commune van Parijs in 1871;
 • solidair is met de mensen van Rojava, de People's Protection Units (YPG) en de Women's Protection Units (YPJ) in hun historische strijd om een vrije samenleving te vestigen in wat op dit moment heet Noord Syrië;
 • de leden van de Vermont Union aanmoedigt om de mensen van Rojava, de YPG en de YPJ te ondersteunen;
 • op verzoek van een terugkerende internationale vrijwilliger aan de voorzitter van de Labour Council hem drie maanden lang zal voorzien van huisvesting en voedsel en steunen in het vinden van vakbondswerk;
 • de gouverneur van Vermont en de wetgevende macht oproept om Vermont tot beschermende staat te verklaren voor alle terugkerende, internationale vrijwilligers die naast de YPG/YPJ hebben gevochten;
 • een beroep doet op de gouverneur van Vermont en de wetgevende macht om te overwegen dat voorzieningen die beschikbaar zouden zijn voor de veteranen van Vermont National Guard, ook ter beschikking zullen staan voor vrijwilligers die gediend hebben bij de YPG/YPJ die Vermont verkiezen als hun thuisbasis;
 • de som van 500 dollar doneert aan Hevya Sor (de Koerdische Rode Halve Maan), een organisatie die directe steun verleent aan de bevolking van Rojava, inclusief de schenking van medicijnen en medische uitrusting;
 • de regering van de Verenigde Staten van Amerika oproept om toenemende, directe militaire hulp te geven aan de YPG/YPJ, om de Turkse agressie te veroordelen en zich te onthouden van elke actie die zou proberen invloed uit te oefenen of de politieke ontwikkeling en het traject van Rojava te matigen;
 • deze resolutie zal aanbieden aan onze gouverneur, vicegouverneur, delegatie van het Congres, gekozen leden van de algemene vergadering, alle vijftig Labour Councils van de AFL-CIO in onze staat en deze beschikbaar zal stellen aan de bevolking van Vermont.

1 Voorzitter AFL-CIO, Vermont (Green Mountain State). Eerder, 25 februari 2018, verschenen bij Green Mountain Labor Council. Titel: Solidarity with the struggle in Rojava -https://vt.aflcio.org/green-mountain-labor-council/news/solidarity-struggle-rojava
Vertaling: globalinfo https://globalinfo.nl, een website met ''Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie'' voor financiële steun aan deze site: https://globalinfo.nl/Algemeen/steun-globalinfonl.html (terug)
2 Zie voor de opvattingen van Murry Bookchin http://hydraweb.yolasite.com/ (terug)