Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Open brief aan bestuur en ledenparlement van de FNV, 14 december 2018

AOW vast op 65 jaar!

Eliane Hendrikszen 1

De FNV kan het voortouw nemen! Kom op voor alle werkenden van Nederland en ga voor AOW 65 vast! Het akkoord is geklapt. De FNV kan nu een nieuw standpunt innemen door echt te luisteren naar haar achterban. Tijd om het woord 'bevriezen' aan de wilgen te hangen en te gaan voor 'vast'.

Inmiddels beginnen de leden in te zien wat het woord 'bevriezen' betekent. Bevriezen is verhoging naar 67, 68, 69, 70 jaar en hoger. Trager en niet eens zoveel verschillend van de huidige verhoging. Bovendien wordt de discussie doorgeschoven naar 2024, waardoor het nog steeds onzeker is, wanneer je met pensioen kunt gaan.

Tussen 60 en 65 jaar

Stel dat de AOW leeftijd in 2024 opnieuw verhoogd wordt, dan zullen de leden zich bedrogen voelen en hun lidmaatschap opzeggen. Het is juist nu belangrijk om de leden te koesteren, ook om de toekomst van de FNV. Financieel is het zeker mogelijk.2

Wat zou het mooi zijn als in de kranten zou staan: ''De leden van de FNV en het ledenparlement willen de AOW leeftijd terug naar 65 jaar en komen in actie. Na een unaniem besluit van de het ledenparlement gaat de FNV voor verlaging AOW leeftijd naar 65!'' De ouderen verlangen naar zekerheid. We moeten voor onze kinderen, kleinkinderen en voor de toekomstige generaties strijden. Hier een zeer ter zake lang citaat uit een artikel van de Partij van de Arbeid België:3

Leeft de mens nu zoveel langer dan 200 jaar geleden? Neen! De bevolking wordt ouder, maar niet de mens. De levensverwachting is een gemiddelde die langzaam aan het stijgen is. Er zijn nu meer mensen die oud worden. Maar als mens zijn wij niet veranderd. Men laat het graag voorkomen dat we almaar langer leven en dus maar wat langer moeten werken. Maar we leven niet zoveel langer dan vroeger. Er zijn nu gewoon meer mensen die een volledig leven leiden, omdat er minder mensen voortijdig sterven ( door ziekte, arbeidsongeval, stress, fijnstof). Maar aan het verouderingsproces is niets veranderd. Genetisch zijn wij exact dezelfde mens gebleven. Voor genetische veranderingen is veel meer tijd nodig.
Het is niet zo dat de mens nu langer leeft. De bevolking is ouder geworden, maar niet de mens (Professor Patrick Deboosere, demograaf, België). Volgens Deboosere ligt de AOW leeftijd tussen de 60 en de 65 jaar. Dat 60 en 65 jaar zomaar toevallig gekozen leeftijden zouden zijn, is niet waar. Ze komen overeen met de leeftijden waarop de meeste mensen niet meer de capaciteit hebben om normaal te kunnen functioneren met dezelfde intensiteit als jongere mensen.
Van de 65 jarigen heeft 40 procent gezondheidsproblemen en is 10 procent op die leeftijd al overleden. Nee, het is niet zo dat mensen vandaag makkelijk vijf jaar langer zouden kunnen werken. Langer leven is langer in leven houden van oude en zieke mensen die de gemiddelde levensverwachting doen stijgen.

Vrouw met bord Blijf van ons pensioen of ge krijgt boel Een vergelijking met de Nederlandse situatie. Uit onderzoeken blijkt dat 60 procent van de 60 plussers medicatie gebruikt. Twee derde van de 65 plussers is chronisch ziek en daarvan wordt één op de vijf dementerend. Peter de Keijzer, verouderingsonderzoeker:4
We worden allemaal ouder, maar onze gebreken blijven op dezelfde leeftijd ontstaan. Onze cellen lopen elke dag schade op. Het gros repareren we zelf, maar dat lukt niet bij allemaal. Rond ons 65ste zijn steeds meer cellen blijvend beschadigd.
Met andere woorden, we sterven langzaam.
Naarmate je ouder wordt, neemt de kwaliteit van het leven en de gezondheid af en wordt het werken voor IEDEREEN zwaarder of je nou licht, zittend of zwaar werk hebt.

Een samenvatting

Hier een serie conclusies uit het voorgaande en resultaten van onderzoek.

* Bevriezen oftewel verhoging AOW leeftijd naar 67, 68, 69, 70+ is nadelig en oneerlijk voor de werkenden die geen cao hebben, zzp'ers, enzovoort. Zij kunnen niet eerder met pensioen, terwijl bij de mensen in loondienst met cao’s dat wel is vastgelegd.
* Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt met 65 jaar. Bij verhoging van de AOW leeftijd is er geen uitkering bij ziekte.
* Mensen met AOW-gat teren in op hun gespaarde geld.
* Flex AOW betekent, dat je uiteindelijk minder uitkering krijgt, wanneer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt is.
* De verwachting is dat er één miljoen banen zullen verdwijnen door robotisering en automatisering. AOW leeftijd verlagen is noodzakelijk voor meer banen voor '60 minners' en jongeren. Daardoor zullen minder 45 plussers in de bijstand terechtkomen en minder 65 plussers in de ziektewet.
* Zware beroepen zijn niet te definiëren. Ook een licht en zittend beroep kan zwaar zijn. Er wordt al gezegd, een zittend beroep is het nieuwe roken. Met het ouder worden, wordt het werk voor iedereen zwaarder en zeker na je 60ste.
* Werkstress is beroepsziekte nummer één, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Meer dan één miljoen werknemers heeft last van klachten door werkstress, zoals burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. In plaats van werkstress wordt vaak de term 'psychosociale arbeidsbelasting' gebruikt.5
* Huisarts in Enschede: Ik zie elke dag mensen van 60 en 70 jaar met klachten. Je lijf slijt, hoe fit je ook bent.6
* Vrouwen worden op steeds jongere leeftijd chronisch ziek. Al op 41 jarige leeftijd. Zij hebben meer stress en burn out klachten, omdat ze meestal huis- en zorgarbeid verrichten voor jonge kinderen en/of zieke ouders; mannen pas op 47 jarige leeftijd.
* Veel ouderen zijn mantelzorgers. Ze passen op hun kleinkinderen en verzorgen hun zieke ouders.
* Meer oudere werkenden vallen uit, belanden in de ziektewet, verliezen hun baan, zodat hun pensioen met honderden euro’s keldert. Er ontstaat een hele groep echt arme ouderen. Eén op de vijf haalt zijn pensioen niet eens en één op de vier rokers haalt 65 jaar niet.
* Polen en Canada hebben de AOW leeftijd onlangs verlaagd naar 65 jaar. De Canadese premier Trudeau : We hebben niets opgelost met die 67 jaar. We hebben geen werkbaar werk voor ouderen gecreëerd, geen gezondere mensen en geen extra werk. Het was een simplistische maatregel die heel veel mensen in de misère stortte. Weg ermee!7
* Sollicitatie plicht vanaf 60 jaar afschaffen.
* Stoppen na 40 jaar werk. Vele huidige jongeren beginnen later met werken door startkwalificatie, puberend brein en privé omstandigheden. Vaak komen jongeren ook in zware beroepen terecht en is 45 jaar echt te lang.
* De veroudering versnelt door fijnstof door luchtvaart, industrieën en verkeer.8

Tot slot

Een noodkreet van ons en van vele leden van de FNV:
Weg met de levensverwachting, weg met het etiket 'zware beroepen' en weg met bevriezen AOW leeftijd. Keer terug naar de AOW leeftijd van 65 jaar en voer eventueel de VUT regeling opnieuw in. Voor de werkenden zonder cao na 40 jaar werk stoppen.9
Onderzoek naar voor- en nadelen basisinkomen. Wij willen dat iedereen na zijn loopbaan nog enkele mooie jaren in redelijke gezondheid kan leven.

Onze standpunten zijn:

  1. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Onderzoek naar eventueel opnieuw invoeren van de VUT regeling en invoeren/basisinkomen. Stoppen na 40 jaar werk met de kanttekening hoe om te gaan met ontslagen, WW, bijstand en geen betaalde baan door opvoeding kinderen. Maar dat IEDEREEN, ook de werkenden zonder cao, wel op tijd met pensioen kan.
  2. Indexatie (prijscorrectie) voor alle generaties.

Een goed pensioen voor iedereen, ook voor flexwerkers en zelfstandigen (dus zonder cao’s).


1 Eliane staat op de foto met het bord 65! GENOEG tijdens de demonstratie van de FNV, 8 november 2018 op de Dam. De brief is ten opzichte van de oorspronkelijke versie enigszins geredigeerd en ingekort. Reacties van bestuur en ledenparlement van de FNV zijn uitgebleven. (terug)
2 Zie: https://www.trouw.nl/opinie/... (terug)
3 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/... en https://www.blijfvanonspensioen.be/... (terug)
4 https://www.trouw.nl/.../...-vooral-60-plussers~a04cb8a6/ en NRC, 12 januari 2018. (terug)
5 https://www.narcis.nl/publication/... (terug)
6 http://enschede.1twente.nl/huisarts... (terug)
7 http://delangemars.nl/2016/06/11/canada-gaat-aow-leeftijd-verlagen (terug)
8 NRC, 15 februari 2012. Zie ook (Engels artikel): https://ehp.niehs.nih.gov/... (terug)
9 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/...(terug)