Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Boek ''Actief socialisme en vrijheid''

Graag je aandacht

Jasper Schaaf

In november jongstleden verscheen mijn boek Actief socialisme en vrijheid. Enkele besprekingen zijn verschenen in de regionale pers en op in socialisme en politiek geïnteresseerde websites. Natuurlijk bereik je niet in één keer ieder die je bereiken wilt. En soms wordt een boek op de leeslijst gezet en kom je in de hectiek van de dag 'er niet aan toe'.Daarom deze brief, een attendering, of zo je wilt een herinnering. In drie punten.

Van Aristoteles’ Politica via Karl Marx en Rosa Luxemburg naar de hedendaagse politiek. Dat is de inhoud in een notendop. Het thema van de politieke filosofie is macht en machtsverhoudingen. Terwijl veel hedendaagse filosofie lijkt te gaan over persoonlijke vragen, losgemaakt van hun context, gaat de politieke filosofie juist over de context, de samenleving.

Scholing en discussie

Afbeelding omslag boek 1. Aan de hand van de genoemde en andere denkers stelt Actief socialisme en vrijheid de machtsvraag. Voor sociale en socialistische partijen, bewegingen, vakbonden en personen blijkt dat zij gedoemd zijn elkaar te vinden, samen te werken, samen een sociale politiek te voeren. Om resultaten te bereiken voor een rechtvaardiger en duurzame samenleving. Om resultaten die beklijven.

Sommige lezers zijn hier kritisch over en verwachten dan direct een concreet uitgewerkt programma. Anderen waarderen juist de grote lijn en zien het boek als een inspirerende aansporing voor een breed debat. Of voor een verdiepende scholing, als basis voor gefundeerde samenwerking vanuit de kracht van verschillende politieke visies en tradities. Het slothoofdstuk van het boek bevat stellingen aan de hand waarvan de actuele discussie gevoerd kan worden.

Thema's op weblog

2. Op mijn weblog https://filosofie-en-politiek.blogspot.com/ staan thema’s die het boek raken en illustreren. Het archief van deze weblog biedt bijvoorbeeld op datum:

  • 26 oktober 2018 - Een blog met de volledige inhoudsopgave van het boek.
  • 19 april 2018 - Marx, wat blijft …?
  • 16 februari 2019 - Rosa Luxemburg: Vrijheid is altijd de vrijheid van de andersdenkenden.
  • 20 januari 2019 - De grote eigentijdse taak van de politieke partij (Mijn oneigentijdse beschouwingen). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de functies van bewegingen en de politieke partij in het tijdperk van creatie van macht door de sociale media.

3. Het boek is bruikbaar voor discussie en het formuleren van doelen en strategieën van socialistische, sociaaldemocratische, communistische, anarchistische, linkse, groene (enzovoort.) bewegingen, partijen, instellingen, groepen en personen.
De auteur kan aan bijeenkomsten bijdragen, met een voorkeur voor kleinschalige discussieavonden, scholingen en dergelijke. Een interview is ook mogelijk.

Gegevens

Contact met de auteur via e-mail: j.schaaf@inter.nl.net . Meer informatie, website: www.jasperschaaf.nl .
Het boek is te bestellen bij elke boekhandel, Uitgeverij Damon, of de auteur. Contactgegevens van de uitgever, zie www.damon.nl.
Voor recensies kan een exemplaar van het boek worden aangevraagd.

Zie voor een bespreking bij Solidariteit:
http://www.solidariteit.nl/extra/2018/activerende_denkstof.html