Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Steun anarchistische camping in Appelscha

Help mee het terrein te behouden voor toekomstige generaties

Vereniging tot Vrijheidsbezinning

Aan het eind van een zandweggetje net buiten Appelscha, op een smal stukje grond aan de rand van de bossen van Staatsbosbeheer ligt Nederlands enige anarchistische camping. Voluit genoemd: Vrij-socialistisch, anti-militaristisch, drugs- en alcoholvrij terrein tot Vrijheidsbezinning.

Het bekendst is de camping waarschijnlijk van de Pinksterlanddagen. Een anarchistisch festival dat jaarlijks tijdens het Pinksterweekeinde plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning.

Bolwerk van anarchisten

Dit kampeerterrein kent een rijke geschiedenis. Appelscha was van oudsher een bolwerk van vrije socialisten. De eerste Revolutionaire Anti-Militaristische Landdag werd in 1924 in de bossen bij Appelscha georganiseerd. In 1933 werden in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog de Landdagen verboden. Dat was de reden voor een drietal anarchisten uit het noorden om op zoek te gaan naar een eigen stukje grond. In datzelfde jaar werd in alle stilte voor vijfhonderd gulden een aardappelveld aangekocht om de organisatie van de jaarlijkse Pinksterlanddagen te waarborgen. Vanaf 1934 worden op het kampeerterrein de jaarlijkse Pinksterlanddagen georganiseerd. Enkele honderden anarchisten en sympathisanten treffen elkaar in workshops, tijdens lezingen en presentaties, in de vrije natuur of aan één van de vele stands die actiegroepen daar hebben.

Foto Jo de Haas sprekend op de bühne in open lucht
De bekende anarchistisch propagandist Jo de Haas spreekt op de PL van 1938 of 1939.

Dit aardappelveldje is door de zelfwerkzaamheid van kampeerders en gebruikers uitgegroeid tot de camping die het nu is. Een eenvoudige camping met water, elektriciteit, sanitair en douches. Later kwam het gebouw met kantine erbij en nog weer later het kampeerhuisje. Dit huisje is te huur tijdens het kampeerseizoen van 1 april tot 1 november. Het heeft een ruime slaapkamer en woonkamer met keuken en een aparte douche.

Kampeerterrein

Foto van terrein tijdens Pinksterlanddagen Het terrein heeft dertig vaste staanplaatsen en wordt onderhouden en beheerd door de groep van vaste kampeerders die bestaat uit individuen, stellen, gezinnen en collectieven. Naast de vaste plekken is er ruimte om te kamperen, met tent of caravan. Er is een huisje dat gehuurd kan worden; ook geschikt voor oudere mensen, of mensen met een beperking. De zaal met keuken kan door groepen gehuurd worden voor bijeenkomsten en tenslotte is er het anarchistisch archief. Het archief bevat uniek materiaal in de vorm (persoonlijke) documenten die werden nagelaten door, met name, leden van de noordelijke vrij-socialistische groepen. Voor kinderen is er speel- en experimenteerruimte, er is een klein speeltuintje en een bos om hutten te bouwen en op onderzoek uit te gaan.

De camping ligt aan de rand van het Drents-Friese Wold een uniek natuurgebied van bossen, duinen en heidevelden, waar de wolf het afgelopen jaar nog een bezoekje bracht en het Fochteloërveen, een ongerept stukje moeras- en heidegebied met zeldzame flora en fauna. 's Nachts kan je genieten van de helderste sterrenhemels, of van een uil die over het weiland vliegt. In de zomer ligt het Aekingameer op fietsafstand voor een frisse duik. Dit alles maakt het kampeerterrein tot een perfecte plaats om tot rust te komen, te bezinnen of van de natuur te genieten.

Ondergang en behoud

Bij de aankoop van het terrein in 1933 is op advies van een advocaat besloten om het eigendom van de camping in de vorm van een stichting te gieten. Daarbij werd bepaald dat de kampeervergadering het voor het zeggen heeft en niet het stichtingsbestuur. Een vereniging was te riskant, want de anarchistische groepen in het land waren het lang niet altijd met elkaar eens en er was nogal wat onderlinge strijd. Daar mocht het kampeerterrein niet aan ten onder gaan. Ironisch genoeg heeft de juridische vorm de camping niet behoed voor deze dreigende ondergang.

Foto van terrein tijdens Pinksterlanddagen Ondanks de afspraak dat de besluitvorming bij de kampeervergadering ligt, liet het stichtingsbestuur zich de afgelopen jaren weinig gelegen liggen aan de vergadering, nam beslissingen buiten de vergadering om, of negeerde genomen besluiten. Kampeerders en de organisatie van de Pinksterlanddagen verzetten zich steeds duidelijker tegen deze autoritaire werkwijze van het bestuur die een anarchistische camping niet past. Bemiddeling, een betaalstaking; alles liep op niets uit. Het conflict liep hoog op, kampeerders wilden van het bestuur af en vice versa. Eind 2018 besloot de stichting plotsklaps om het kampeerterrein te verkopen. De kampeerders kregen de keuze: het terrein kopen, zo niet, dan zou het op de vrije markt te koop aangeboden worden. Dat zou na 86 jaar het einde zijn geweest van de enige anarchistische camping in Nederland (en misschien ook wel ter wereld). Eén van de kampeerders heeft snel gehandeld door het terrein persoonlijk aan te kopen. Zo is de camping behouden.

De toekomst is van ons!

Als kampeerders zijn we inmiddels georganiseerd in een vereniging. Een groep van circa 60 mensen die nog 25 van de 30 staplaatsen vulde en waarvan iedereen betrokken is bij uiteenlopende actiegroepen door heel het land. De leeggekomen plekken worden inmiddels weer opgevuld. Gezamenlijk voeren we nu de discussie in welke vorm we straks het terrein in eigendom willen hebben met een camping in zelfbeheer, waarbij iedereen zeggenschap heeft en de besluitvorming daadwerkelijk bij de kampeervergadering ligt.

We willen onze handen uit de mouwen steken en onze tijd en energie besteden aan het onderhoud en de verbetering van het terrein. Nu het conflict achter de rug is, kunnen we gaan bouwen. Zoveel ideeën: verduurzaming van de gebouwen, zelf opwekken van energie, organiseren van de camping, maar ook van meer politieke bijeenkomsten, meer promotie naar buiten ..... We hebben er zin in!

Schuld aflossen en meehelpen

Degene die het terrein heeft aangekocht, zorgde er met deze noodgreep voor dat de camping behouden bleef. Wij willen het geld zo snel mogelijk terugbetalen en onze schuldenlast over een bredere groep mensen en organisaties verdelen, want de kampeerders kunnen deze schuld niet alleen opbrengen.

Voor de definitieve aankoop hebben we 100.000 euro nodig. In de eerste plaats is er dus behoefte aan geld. De vaste kampeerders zullen bijdragen wat in hun vermogen ligt, maar er is meer nodig. Giften en leningen voor de aankoop en ook voor het noodzakelijke grote onderhoud. Kun je zelf niks missen en wil je toch een steentje bijdragen? Misschien ken je een plek waar je een benefiet kunt organiseren, kun je deze oproep zoveel mogelijk verspreiden, of heb je zin om oliebollen te gaan verkopen in het plaatselijke buurtcentrum. Alle beetjes helpen!
Het belangrijkste: kom vooral kamperen! Kijk of er klussen zijn waar je bij kunt helpen, of kom gewoon genieten van de schitterende omgeving.

Giften

Heb je wat geld over en wil je dit inzetten voor het terrein? Donaties zijn meer dan welkom! Maak het over naar rekeningnummer: NL51 TRIO 0379 2637 85 Vereniging tot Vrijheidsbezinning, vermelding 'donatie'. Alle beetjes helpen!

Betaal je liever maandelijks een bedrag? Stel dan een automatische overschrijving op en laat ons in de omschrijving weten tot wanneer je dit blijft betalen, dan weten we waar we op kunnen rekenen.

Obligaties

Als je één of meer obligaties afneemt, leen je ons dit?geld. We werken met twee soorten obligaties:

  • Kortlopend: 50 euro per stuk, afbetaling binnen twee tot en met zes jaar, 0 procent rente.
  • Langlopend: 100 euro per stuk, afbetaling binnen zes tot en met tien jaar, 2 procent rente per jaar

Afbeelding kortlopende obligatie

Dit betekent dat we het eerste jaar geen obligaties afbetalen, daarna wordt jaarlijks minimaal 10 procent van de obligaties uitgeloot voor uitbetaling; De eerste jaren de kortlopende en daarna de langlopende. Deze loting zal tijdens de Pinksterlanddagen plaatsvinden. De uiteindelijke looptijd is zodoende afhankelijk van het moment van uitloting.

Meedoen

Heeft je woongroep een spaarpot die voorlopig niet gebruikt wordt, heb je een erfenis gekregen die je pas hoeft aan te spreken als je kind gaat studeren, heb je een goedlopend bedrijf en wil je investeren in de anarchistische beweging? Neem contact met ons op voor een op maat te maken afspraak, zoals een lening voor een bepaald aantal jaren.

Stuur een mail naar fin-appelscha@riseup.net
Zorg dat hierin in elk geval duidelijk staat:

  • Op welke manier je wilt helpen.
  • Op welke manier we het best contact met je kunnen opnemen.

In het geval van obligaties:

  • Hoeveel van welke obligaties je wilt.
  • Je rekeningnummer en op welke naam die rekening staat.
  • Je postadres waar we de obligaties heen kunnen sturen.

Meer informatie vind je op onze website: www.anarchistischecamping.nl
Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd mailen.

Er is dus veel werk te verzetten en daar kunnen we dus jullie steun zeker bij gebruiken. We willen proberen de aankoop in tien jaar af te betalen. Dat is een ambitieus plan, maar wij gaan ervoor en hopelijk jullie met ons.