Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Reactie op BN DeStem, 1 augustus 2019, over de pensioendiscussie

Manipulatie van de beeldvorming

Cor Minnaard

Op de economiepagina van donderdag 1 augustus in BN DeStem geeft columniste Irene van den Berg haar visie over de pensioendiscussie. Kop: Als zzp'er erger ik me aan die collectieve ontevredenheid over pensioenen.
Helaas schiet ook deze 'deskundige' weer eens volledig mis met haar weergave van de werkelijkheid. En ook nog eens met de beschamende formulering als zouden de gepensioneerden verwend zijn en niet moeten zeuren!

Haar denigrerende toonzetting tegenover de mensen die deelnamen aan de discussie in het televisieprogramma Hollandse Zaken is ronduit schandalig. Zo vindt ze dat deelnemer Henk moppert, terwijl Henk niet anders deed dan terecht opmerken dat hij minder pensioen krijgt dan waarop hij recht meende te hebben. Terwijl er net een pensioenakkoord is afgesloten om de kans op korten kleiner te maken. Tenminste, zo had hij dat begrepen, zegt mevrouw van den Berg.
Nou mevrouw van den Berg, dan heeft Henk dat toch goed begrepen, want die kans op het korten van de pensioenen kleiner maken was in ieder geval één van de belangrijkste redenen waarom sociale partners met het akkoord hebben ingestemd.

Feitelijk onjuist

Nog erger wordt het als zij gaat uitleggen dat pensioen een supertechnisch onderwerp is: De onwetendheid is dan ook enorm, merk je als de gewone Nederlander over pensioen praat. Wat een arrogantie, want blijkbaar is de onwetendheid ook enorm onder zogenaamde deskundigen als mevrouw van den Berg, althans zo doet ze zich voor.
Zij beweert dat gepensioneerden niet mogen spreken over ons gespaarde geld als het gaat om de overvolle pensioenpotten, omdat we gemiddeld vier keer zoveel uitgekeerd krijgen dan we ingelegd hebben en omdat ook de werkgevers hebben meebetaald aan die inleg. Wat een onzin mevrouw van den Berg, en ernstig dat u meedoet aan deze manipulatie van de beeldvorming.

Foto panel deskundigen
De deskundigen.

De waarheid is immers dat de pensioenuitkering waar mensen recht op hebben, bestaat uit uitgesteld loon plus het daarop behaalde (beleggings)rendement. Net als het salaris dat je gedurende je werkzame leven van de werkgever krijgt, wordt een gedeelte van de loonsom in de vorm van pensioenpremie door die werkgever overgemaakt aan het pensioenfonds. Maar vervolgens is het dus wel degelijk van de werknemer en daarna van de gepensioneerde. Ook dus het rendement op die inleg, mevrouw van den Berg, dus waarom hecht u er zo aan om net te doen of het gespaarde pensioengeld slechts voor één tiende door de gepensioneerde zelf gespaard is, terwijl dat dus feitelijk onjuist is?

Mee actievoeren

Dan gaat u zich vervolgens beklagen over het feit dat u als zzp'er geen werkgever heeft die twee derde van uw pensioenpremie inlegt. Maar dat is toch echt ook één van de punten waarvoor we actie gevoerd hebben. Ook voor u dus. En inderdaad, als zzp'er moet je dus zelf, omdat je je eigen werkgever bent, de volledige premie afdragen om later een volledig pensioen te kunnen incasseren. Doe je dat niet, dan krijg je dus ook minder pensioen. Niet klagen, maar mee actievoeren zou ik zeggen, om er voor te zorgen dat ook zzp'ers een goed pensioen kunnen opbouwen door die premie te berekenen in het tarief dat zij bij opdrachtgevers in rekening kunnen brengen.

Ook uw betoog over de rekenrente is stuitend: Bijna niemand begrijpt hoe dat werkt, maar alle niet-deskundigen roepen wel dat die rekenrente omhoog moet. Want dan kunnen de pensioenuitkeringen ook omhoog. Het is u toch niet ontgaan, mevrouw van den Berg, dat ook steeds meer 'wel deskundigen' naar voren brengen dat die rekenrente omhoog zou moeten. En dat is ook logisch, want zo ingewikkeld is het nou ook weer niet.
De rekenrente die de regering en De Nederlandsche Bank als toezichthouder aan de pensioenfondsen voorschrijven, is immers een belachelijke rekenregel die er van uitgaat dat pensioenfondsen ongeveer 1 procent rendement maken, terwijl dat in werkelijkheid ruim 5 procent is. Dat leidt ertoe dat de fondsen verplicht worden om het geld dat door de mensen bijeen is gebracht in kas te houden in plaats van het uit te keren aan de gepensioneerden. En het is niet zo dat de jongeren erbij inschieten als de pensioenen nu geïndexeerd zouden worden. Ten eerste, omdat de huidige werkenden, ook de jongeren, weer voor zichzelf pensioen opbouwen. Ten tweede, omdat er nu al gigantisch veel meer aan vermogen beschikbaar is dan nodig: ruim 1.400 miljard euro!

Demonstatie met leuze Pensionas Dignas

Respectloos

Dat u zich ergert aan die collectieve ontevredenheid over pensioenen betekent, denk ik, dat u er nog niet bij heeft stilgestaan dat er steeds meer mensen zijn die hun koopkracht jaar in jaar uit zien dalen. Sommigen zijn al meer dan 15 procent van hun koopkracht kwijt. Dat betekent dat je als gepensioneerde dus de laatste twee maanden van het jaar geen pensioen meer hebt. Heeft u zich dat gerealiseerd?
Terecht heeft ook u het over één van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar de manier waarop daarmee wordt omgegaan (oppotten in plaats van uitkeren) leidt even terecht tot gejammer, zoals u dat noemt.

Al met al komen veel mensen met recht en reden in verzet tegen de huidige gang van zaken, de stijging van de pensioenleeftijd en het niet-indexeren of korten van de pensioenen. En ook tegen het nieuwe pensioenakkoord dat niet veel beters belooft.
Dat typeren als: verwend, gemopper, hard gewerkt (tussen aanhalingstekens), onwetendheid, niet-deskundig, toekomstige generaties zijn niet hun probleem, geklaag, prima pensioen, gezeur - kan ik niet anders typeren als wereldvreemd en respectloos.