Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitnodiging bijeenkomst oprichting vakbondsplatform - 13 juli 2019, Leiden

Noodzaak en mogelijkheden

Jan Ilsink en Sjarrel Massop

Naar aanleiding van positieve en negatieve ervaringen in de strijd voor een goed pensioen, plus de vruchtbare samenwerking in onder meer Red het pensioenstelsel, is er voor ons alle reden voor de oprichting van een vakbondsplatform. Daarbij denken we aan het motto Bedrijvenwerk en klassenbewustzijn. Om de mogelijkheden te onderzoeken, organiseren we zaterdag 13 juli, 12.30-16.00 uur een bijeenkomst in Leiden.

We, initiatiefnemers, spreken van een platform, omdat wat ons betreft de vorm en de uitwerking open zijn: digitale discussies, ontmoetingen, conferenties - frequentie, lokaal, enzovoort.
Ook de inhoud vraagt een nader debat. Volgens ons is het de hoogste tijd voor een bezinning over de toestand van de vakbeweging, de afzwakkende maatschappelijke invloed en de betrokkenheid van leden en niet-leden.

Programma

Deze en meer vragen liggen voor het oprapen. Maar we zullen het vooral moeten hebben over 'antwoorden'. Ze zullen centraal staan in de activiteiten van het platform.

  • Wat zijn de ervaringen?
  • Tot welke verklaringen komen we?
  • Hoe doorbreken we de patstelling waarin de vakbeweging zich bevindt?
  • Welke kansen zien we om de zo nodige strijdbaarheid op te wekken en te versterken?
  • En uiteraard: (hoe) zetten we een dergelijk platform op?

Voor een debat over en een toelichting op ons initiatief, nodigen we je graag uit.

Datum en tijdstip: Zaterdag 13 juli 2019 - 12.00-16.30 uur (inloop 11.30 uur).
Plaats: Eksterpad 4, 2317 KN Leiden (HTIB).
Via openbaar vervoer: vanaf centraal station Leiden, bus 3 richting Merenwijk, uitstappen halte "De Rode's"

Voor informatie: en