Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitnodiging boekpresentatie zaterdag 21 september 2019 - Gorredijk

Ron Blom, In het spoor van Domela Nieuwenhuis

Zowel de oude vrij socialistische beweging als de SDAP van Troelstra zijn schatplichtig aan het pionierswerk van Domela Nieuwenhuis in de provincie Friesland. Verzet tegen de mobilisatie en crisispolitiek resulteerden in een groeiende aanhang voor het Dienstweigeringsmanifest. Van hieruit ontstonden de eerste communistische groepen die zich begaven in het spoor van Domela Nieuwenhuis als voorganger.

Afbeelding van omslag van het boek

Historicus Ron Blom belicht die politieke en sociale ontwikkelingen in de jaren 1907 tot 1935 in zijn boek In het spoor van Domela Nieuwenhuis Vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland (1907-1935). Hij onderzoekt de (regionale) inplanting van communistische en radicaal socialistische groeperingen, en laat hierbij zien hoe familienetwerken binnen de plaatselijke gemeenschap een rol spelen bij het ontstaan van de nieuwe CPN. Ron Blom verbindt lokale gebeurtenissen en persoonlijke verhalen met de ontwikkelingen op het wereldtoneel in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Tijd: Zaterdag 21 september 2019, 14.00 uur.
Plaats: Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59 8401 BW Gorredijk.
Prijs: 19 euro 90. Noordboek: Hellingbaas 1 8401 JH Gorredijk, telefoon: 0513 490319 www.noordboek.nl ISBN 978 90 5615 5698.

Vanaf 13.00 uur en na afloop van de boekpresentatie is er gelegenheid de tentoonstelling Verzet is tijdloos. Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis te bekijken.