Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Persoonlijke boodschap uit de Verenigde Staten - 1 mei 2020

Dag van strijd en solidariteit

Bernie Sanders 1

Laat ik van de gelegenheid gebruik maken jullie allen een vreugdevolle 1 mei te wensen! Het idee achter 1 mei is fundamenteel, het geeft aan dat de werkelijke kracht in solidariteit ligt. Als de arbeid(st)ers van ons land en over de gehele wereld samenwerken, is er niets dat onze strijd voor rechtvaardigheid kan stoppen. Het is ook de dag, waarop we opnieuw bevestigen dat we de strijd aangaan tegen de ongelofelijke hebzucht van de ondernemende elite en de ellende die ze veroorzaakt.

Tekening menigte en explosie
1 mei jaren tachtig negentiende eeuw in Chicago.
Op deze 1 mei wil ik jullie een overzicht geven van de problemen waar we mee te maken hebben, in dit land en over de gehele wereld, om daarna aandacht te vragen voor wat ons te doen staat.

Mondiale ongelijkheid

In de Verenigde Staten kenden we al voor de pandemie een groter verschil tussen arm en rijk dan in enig ander groot land. Terwijl de drie rijkste mensen meer bezittingen hebben dan de armere helft van het land bij elkaar, leeft 20 procent van de kinderen in armoede. Terwijl de top n procent meer bezit dan 92 procent van de onderkant van de samenleving, kan de helft van de arbeid(st)ers geen cent sparen. Terwijl bijna de helft van de inkomensstijging wordt opgestreken door de top n procent van de bevolking en de bedrijfsdirecties driehonderd keer zoveel verdienen als Jan Modaal, slaapt meer dan een half miljoen Amerikanen op straat of in opvangcentra. Terwijl 87 miljoen Amerikanen geen ziekenkostenverzekering hebben of onderverzekerd zijn, boekte de zorgindustrie honderd miljard dollar winst.

En laten we duidelijk zijn, de kwestie van ongelijke verdeling van rijkdom en inkomen speelt niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld. Vorig jaar rapporteerde Oxfam dat de rijkste n procent van de wereldbevolking twee keer zoveel bezat als de armste helft van de wereldbevolking. Die helft probeerde te overleven met minder dan 5,5 dollar per dag en 820 miljoen mensen leden honger.
Daar moet ik aan toevoegen, deze cijfers komen van vr de verschrikkelijke uitbraak van de corona virus pandemie die de Verenigde Staten en de rest van de wereld teistert en een diepe economische crisis veroorzaakt. Met andere woorden, de pandemie verandert de slechte situatie van de werkende klasse in een nachtmerrie. Ondertussen worden de rijkste mensen in dit land en elders op de wereld steeds rijker.

Jongen met bord: Must I have to leave to live?

Economische rechten

De afgelopen zes weken raakten 30 miljoen Amerikanen hun baan kwijt en gingen veel kleine bedrijven over de kop. Maar Jeff Brezos, de eigenaar van Amazon en de rijkste man ter wereld, werd meer dan 40 miljard dollar rijker.
Terwijl de werknemers van Walmart voor een hongerloontje hun leven op het spel zetten, zag de Walton familie de rijkste in de VS haar vermogen met 30 miljard dollar stijgen. En dat in de korte periode na 6 maart dit jaar.
Arbeid(st)ers verspreid over het hele land verliezen hun baan, verliezen hun ziekenkostenverzekering , hebben niet genoeg te eten en kunnen de huur niet betalen. Wereldwijd kan de economische ramp, veroorzaakt door het virus, meer dan 500 miljoen mensen in armoede storten.

Noch de VS, noch de internationale gemeenschap, kan overleven als weinigen zo veel hebben en velen zo weinig. Als deze crisis ons iets heeft geleerd, dan is het dat we met velen in hetzelfde schuitje zitten en een wereld moeten creren die recht doet aan deze werkelijkheid. Daarvoor hebben we een economie en een overheid nodig die voor ons allen werken. Nu, meer dan ooit, hebben we een wet voor economische rechten nodig, min of meer zoals president Franklin Roosevelt die heeft omschreven in zijn State of the Union van 1944.

Wat betekent dit?

Het betekent dat iedereen in de VS die wil werken, recht heeft op een goedbetaalde baan met een redelijke sociale verzekering. Hoeveel beter zouden de Amerikanen het hebben met een nationaal werkgelegenheidsprogramma en een gegarandeerde en redelijk betaalde baan voor iedereen die dat nodig heeft?
Het betekent dat iedereen in de VS recht heeft op ziekenzorg als een elementair mensenrecht. De crisis heeft nog eens benadrukt hoe belachelijk en gruwelijk onze niet functionerende gezondheidszorg is, waarbij de zorgverzekering gekoppeld is aan de baan. Je baan verliezen zou nooit mogen betekenen dat je ook de ziekenkostenverzekering kwijtraakt.
Het betekent een garantie van betaalbare woningen voor iedereen en een einde van de dakloosheid. Voor de pandemie betaalden 18 miljoen families in de VS meer dan 50 procent van hun karige inkomen aan huur. Nu is dat nog erger. Geen Amerikaan zou uit huis mogen worden gezet, omdat de huur niet meer is op te brengen. Niemand in het rijkste land ter wereld zou op straat moeten slapen.
Het betekent een recht op een zeker pensioen door de sociale verzekeringen uit te breiden en de pensioenen te beschermen. Voor de pandemie had de helft van de Amerikanen boven de 55 jaar geen pensioen opgebouwd. We moeten zeker stellen dat alle senioren waardig met pensioen kunnen gaan en elke gehandicapte kan leven met de steun die nodig is.
Het betekent dat iedereen in de VS recht zou moeten hebben op een volledige opleiding van kinderopvang tot universiteit. Arbeid(st)ers zouden zich geen zorgen hoeven te maken over hun kinderen die alleen thuis zijn, omdat ze geen geld hebben voor kinderopvang. Jongvolwassenen zouden geen grote schulden moeten maken als straf voor de 'misdaad' een universiteitsdiploma te halen.

Affiche geplakt op paal over inkomensongelijkheid - what sort of society we wont?

Laten we ons op deze eerste mei 2020 richten op wat we te winnen hebben. Als we samen in solidariteit strijden zwart, wit, Latino, inheemse Amerikanen en Aziatische Amerikanen - kunnen we een natie creren met economische, sociale, raciale en milieu rechtvaardigheid. Als we samen in solidariteit strijden, kunnen we de ontwikkeling van peperdure massavernietigingswapens stoppen en een wereld vormen waar mensen in vrede en waardigheid samenleven.
De strijd gaat door!


1 Zie: www.facebook.com/PeopleForBernie. Vertaling Jan Taat. (terug)