Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Handel niet ten koste van burger- en werknemersrechten

FNV wil CETA terug naar tekentafel

Annika Heerekop 1

De Nederlandse economie kan best wat extra handel gebruiken, maar niet op basis van CETA. Het handelsakkoord in deze vorm geeft multinationals en andere buitenlandse investeerders nog meer macht in Nederland. Dat pakt niet goed uit voor de rechten van burgers, van werknemers. Zeker nu corona, naast de vele slachtoffers, ook een enorme impact heeft op onze economie en werkgelegenheid. Eerlijke spelregels en een duidelijke marktmeester zijn meer dan ooit noodzakelijk. En juist niet nog meer liberalisering.

Dat zei FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga vandaag tijdens zijn inbreng in de expertmeeting over CETA in de Eerste Kamer. De vakbond wil dat CETA in zijn huidige vorm niet wordt geratificeerd maar teruggaat naar de tekentafel.

Bescherming Nederlandse rechten

Elzinga:
''Handels- en investeringsverdragen zijn an sich geen slechte zaak. Naast banen en welvaart, zorgt een economische wederzijdse afhankelijkheid ook voor vreedzame oplossingen van conflicten tussen landen. Maar globalisering zorgt ook voor concurrentie tussen landen om de gunst van het internationale kapitaal. Multinationals profiteren maximaal van publieke investeringen in infrastructuur, van een goed geschoolde beroepsbevolking, van de samenleving, terwijl deze zelfde bedrijven vaak niet of nauwelijks belasting betalen om hieraan bij te dragen. Sterker nog, in crises mag de belastingbetaler opnieuw de portemonnee trekken. Juist in een crisis zijn er regels nodig die de samenleving beschermen en de belangen van mensen boven winsten laten gaan. Dus laten we geen nieuwe verdragsregels aangaan die de economisch machtigen - grote multinationals - nog meer macht geven."

"Het is van cruciaal belang dat de rechten van burgers, van werknemers en consumenten, en het algemeen belang, zoals onze democratie, onze rechtsstaat en de bescherming van onze natuur goed geborgd zijn,' zegt Elzinga. 'Dit is de kern van het debat: regulering is er niet voor niets. En volgens democratische waarden willen we graag zeggenschap over deze regels. Dáár zit het spanningsveld met CETA. Dit verdrag geeft nog meer macht aan internationale investeerders en beperkt de overheid bij het reguleren van de markt. Als de Eerste Kamer CETA niet ratificeert, moet het verdrag terug naar de tekentafel. Dan ontstaat er ruimte voor een echt modern akkoord, waarin de belangen van mensen voor gaan."

Onverantwoord akkoord

De FNV vindt de invoering van CETA onverantwoord en wijst sinds de start op de risico's die dit handelsakkoord met zich meebrengen:

  • Bescherming van internationale investeerders is bindend. In CETA zit een apart juridisch systeem (ICS) dat de mogelijkheid geeft aan investeerders om bestaande rechtssystemen te ontwijken. Buitenlandse investeerders kunnen direct overheden aanklagen met het risico dat arbitrage het conflict ten nadele van burgers beslecht.
  • Bescherming van arbeidsnormen en andere afspraken over eerlijke en duurzame handel zijn niet bindend geregeld.
  • CETA beperkt de mogelijkheid tot regulering van markten en het steunen van vitale processen.

  • 1 Eerder, 12 mei 2020, verschenen op https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/05/handel-niet-ten-koste-burger-en-werknemersrechten (terug)