Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Gezamenlijke verklaring van de IndustriAll Unions (1)

Protest tegen Israëlische annexatie van Palestijns gebied

Logo IndustriALL Global Union De mondiale en Europese 'industriAll' vakbondsfederaties protesteren tegen Israëls annexatie van Palestijnse grondgebied die in strijd is met de geest en de regelingen van de internationale wetgeving.

Verontrustende berichten melden dat de annexatie ongeveer 200.000 Palestijnen de toegang ontneemt tot watervoorzieningen, landbouwgrond en bestaansmiddelen en hen onderwerpt aan Israëlische controle.

Onderhandelingen

Onze twee organisaties verwerpen het Amerikaanse vredesplan (deal van de eeuw), omdat het internationaal erkende en breed gedragen ontwikkelingen negeert. De voorgestelde annexatie is een ernstige schending van het internationaal recht en verbreekt eenzijdig de oorspronkelijke onderhandelingen naar een 'twee-staten' oplossing. Een oplossing die vastgelegd is door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de resoluties 242 en 338 en de Groene Lijn (geografische scheidslijn tussen Israël en Palestina, 1967), met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.

Wij zijn van mening dat de Verenigde Naties de instantie is om internationale conflicten te bestrijden en om te zetten in een bestendige vrede die alleen tot stand kan komen, wanneer Israël en Palestina teruggaan naar de onderhandelingstafel.
Wij roepen dan ook de aangesloten vakbonden met klem op hun regeringen en parlementen te bewegen druk uit te oefenen op de regering van Israël en de 'administratie' van de Verenigde Staten om zich te houden aan de bepalingen van de internationale wetgeving en terug te keren tot directe onderhandelingen en onderzoek te eisen naar de misdaden tegen de Palestijnse bevolking die samenhangen met de bezetting.
Tevens doen wij een beroep op de internationale gemeenschap en de internationale vakbeweging om al hun organisaties en de bredere arbeidersbeweging aan te sporen de voorgestelde, illegale annexatie van de Jordaanvallei af te keuren
Wij bevestigen hiermee onze strijd voor erkenning van vakbonden en andere mensenrechten, voor vrijheid, vrede, democratie en sociale rechtvaardigheid in elk land in deze wereld.

(1) Oorspronkelijke titel: Joint statement of IndustriALL Global Union, 8 juli 2020 een wereldwijde vakbondsfederatie die meer dan vijftig miljoen mensen in meer dan 140 landen vertegenwoordigt en werkzaam zijn in toeleveringsketens, mijnbouw, energie en productiesectoren. Vertaling: Hans Boot.

Demonstrant met Palestijnse v,ag