Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Open brief aan minister-president Noordrijn-Westfalen

Racisme van vlees en bloed in Duitse vleesindustrie

Transnational Strike/Fembunt 1

Wij publiceren een open brief van FemBunt, een Bulgaars feministisch collectief uit Berlijn. Aanleiding: de schandelijke verklaringen van de heer Laschet, minister-president van Noordrijn-Westfalen. Hij beweerde dat Bulgaarse en Roemeense werkne(e)m(st)ers verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van het corona virus in het vleesverwerkingsbedrijf Tönnies.

Demonstant met varkenskop bij Tönnies

De vleesindustrie in Duitsland staat erom bekend dat zij migrerende werknemers tewerkstelt in uiterst precaire omstandigheden die nog worden verergerd door hun huisvesting in onveilige slaapzalen vlak naast de slachthuizen. Tijdens de 'lockdown' was er het risico van een tekort aan arbeidskracht en stonden ondernemers te popelen om chartervluchten en speciale regelingen te organiseren om slecht betaalde arbeid beschikbaar te krijgen. Maar nu worden migranten als verantwoordelijk beschouwd voor de corona uitbraak, niet de werkgevers die overal het leven van honderdduizenden mensen in de waagschaal stellen om de 'business' gewoon voort te zetten. Zoals de kameraden van FemBunt zeggen, staat deze zaak niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een systematisch racisme dat de migranten - van wie het werk essentieel is - voortdurend op de laagste niveaus van de samenleving houdt. We hebben deze kwestie 28 juni in een webinar besproken, samen met ”LevFem”. Aan de orde kwamen: de positie van essentiële werkers, de sociale reproductie, de strijd van vrouwen en migranten in Oost- en Midden-Europa en daarbuiten.
Hier de open brief.

Niet op feiten gebaseerd

"Geachte heer Laschet,

Met grote bezorgdheid volgen we de uitbraak van corona in het vleesverwerkingsbedrijf Tönnies Holding ApS & Co. KG in Rheda-Wiedenbrück (Noordrijn-Westfalen). Op dit moment zijn meer dan 650 werknemers in de productie van het bedrijf positief getest op het corona virus. De meeste van hen zijn Bulgaren en Roemenen.
Toen de ZDF-journaliste Nicole Diekmann, 17 juni jongstleden vroeg of de corona uitbraak bij Tönnies Holding iets zegt over de versoepeling van de preventiemaatregelen, gaf u het volgende antwoord: Dat zegt helemaal niets, omdat Roemenen en Bulgaren uit een land zijn binnengekomen waar het virus vandaan komt.

Aan de ene kant lijkt uw verklaring niet op feiten te zijn gebaseerd, aangezien Noordrijn-Westfalen - één van de Duitse deelstaten die het meest door corona wordt getroffen en waarvan u minister-president bent – op 18 juni 2020 een aantal van 38.845 geregistreerde corona gevallen telde. Dit zijn meer corona geïnfecteerden dan in heel Bulgarije (3.542 gevallen) en Roemenië (23.080) samen.
Aan de andere kant, en veel belangrijker, is uw verklaring politiek gezien gebaseerd op de zeer problematische veronderstelling dat bepaalde etnische minderheden en landen verantwoordelijk zijn voor de uitbraak en verspreiding van het virus in Duitsland. Op deze manier geeft u een wereldwijde pandemie die zich momenteel naar ten minste 188 landen over de hele wereld heeft verspreid, een etnisch stempel."

Marginalisering

"Daarom eisen wij uw publieke antwoord op de volgende vraag: Welk bewijs kunt u leveren dat de Bulgaarse en Roemeense werknemers van het vleesverwerkingsbedrijf Tönnies Holding ApS & Co. KG in Rheda-Wiedenbrück, al voor de binnenkomst in Duitsland met het virus besmet waren?
Als u uw verklaring kunt aantonen, zou dit onvermijdelijk betekenen dat het bedrijf Tönnies werknemers in dienst heeft die al voor hun aankomst in Duitsland met het virus besmet waren. Als u uw verklaring niet kunt bewijzen, zou dit betekenen dat de geïnfecteerde werknemers het virus waarschijnlijk hebben gekregen, nadat ze bij Tönnies. zijn gaan werken.
Beide scenario's roepen vragen op over de arbeidsomstandigheden en corona preventiemaatregelen bij Tönnies.

Als u niet in staat bent uw verklaring met feiten te staven, gaan wij ervan uit dat u de publieke opinie hebt gemanipuleerd. Met als doel de verantwoordelijkheid voor de uitbraak en de verspreiding van het virus te verschuiven van de politieke en economische elite naar de werknemers, met inbegrip van de collega's met een migratie-achtergrond.
Migranten in Duitsland werken al tientallen jaren onder precaire omstandigheden voor extreem lage lonen. De corona pandemie heeft deze situatie alleen maar verergerd en de wreedheid van het uitbuitende economische systeem zichtbaarder gemaakt. Daarom is uw verklaring geen op zichzelf staand geval, maar maakt ze deel uit van de systematische pogingen van de politiek en het kapitaal om mensen, vooral die met migratie-achtergrond, te blijven vervreemden van de vruchten van hun arbeid. Dit alles in naam van winstmaximalisatie en om hen te marginaliseren door middel van racistische taal en beleid.
Wij zijn solidair met alle arbeiders, migranten en vrouwen die door hun (slecht) betaalde of onbetaalde werk onze samenleving laten functioneren!"


1 Oorspronkelijke titel, Racism in the Flesh German Meat Industry, in: Transnational Social Strike Platform, 24 juni 2020 – www.transnational-strike.info racism-in-the-flesh/ Vertaling globalinfo.nl, (steun!). (terug)