Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Kleine bedrijven betalen de vergroening van grote vervuilers

Regering breekt belofte

Milieudefensie 1

Minister Wiebes beloofde vorig jaar dat de grote vervuilende industrie meer zou meebetalen aan de eigen vergroening. Wel zo eerlijk, vond hij net als wij. Maar nu blijkt dat de grootste vervuilers nauwelijks meebetalen. Hoe zit dat precies? We wilden erachter komen of Wiebes zich aan zijn belofte houdt. In hoeverre betalen de grootste vervuilende bedrijven in Nederland werkelijk hun eigen vergroening. Daarom dienden we een Wob-verzoek in (Wet openbaarheid van bestuur).

Met zo'n verzoek wordt de overheid gevraagd bepaalde beleidsstukken openbaar te maken. Hierdoor hebben we informatie gekregen over hoeveel elke industriële sector meebetaalt aan de vergroening van de zware industrie.2 Probleem: hoe meer je vervuilt, hoe minder je betaalt.
Wat blijkt? Kleinere bedrijven dragen veel meer bij dan de grootste vervuilers. Het komt erop neer dat hoe meer CO2 een bedrijf uitstoot, hoe minder het betaalt voor de verduurzaming van die uitstoot. Vooral de minder vervuilende industrie, zoals fietsfabrikanten en koekjesfabrieken, betalen dus voor de vergroening van grote oliereuzen, zoals Shell en chemiegiganten als AkzoNobel. Dat is natuurlijk oneerlijk. Bovendien schiet het zo niet op; we willen juist dat grote vervuilers beter voor onze aarde zorgen.

De cijfers

Onderstaande grafiek toont aan dat de meest vervuilende sectoren naar verhouding het minst hoeven te betalen per ton broeikasgassen (zoals CO2) die ze uitstoten. Ter vergelijking laten we ook zien wat huishoudens, landbouwbedrijven, dienstverleners en de publieke sector betalen per ton uitstoot om te verduurzamen. Veel meer dan de grote vervuilers. Dat is de wereld op zn kop.

Grafiek Opslag Duurzame Energie in ton CO2

Om hoeveel geld gaat het?

De subsidie voor de industrie om te verduurzamen, loopt in 2030 op tot 550 miljoen euro per jaar. De zware industrie, waaronder Shell, betaalt hieraan slechts 20 procent mee, maar veroorzaakt liefst 68 procent van de industriële uitstoot. In 2018 ging het om bijna 39 miljoen ton broeikasgassen. De verhouding tussen uitstoot en subsidie is dus scheef. De zware industrie moet meer gaan betalen, vinden wij.
Een absurd feit: Tata Steel, veruit de allergrootste vervuiler, draagt helemaal niets bij aan zijn eigen verduurzaming. Nul euro dus. Want staalproductie is volledig vrijgesteld van alle energiebelastingen. Dit vinden wij zeer verontrustend.

Laat de vervuiler betalen

In het Klimaatakkoord heeft Nederland afgesproken dat de industrie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 met 59 procent heeft teruggebracht. Om dat te kunnen bereiken, pleiten wij voor invoering van een eerlijke en effectieve CO2-heffing. Daarbij komt aan iedere ton CO2 een prijskaartje te hangen. Zonder vrijstellingen op of gunstig tarief voor de energiebelasting voor grote vervuilers. Zoals nu het geval is.

Taartdiagrammen subsidie afgezet tegen uitstoot

We kunnen de klimaatcrisis alleen stoppen, als we het met zn allen doen. De meeste mensen en een aantal ondernemers willen wel, maar de industrie doet niet mee, met bescherming van de regeringen. Dit kan en moet anders.

Petitie voor duurzaam herstel

Laat de politiek weten dat de steun van de grote vervuilende industrie echt niet langer kan. Vervuilende bedrijven krijgen door de corona crisis miljarden steun zonder voorwaarden.
Laten we juist nu kiezen voor duurzame oplossingen. Dit is het moment voor verandering.

Help mee! Samen hebben we meer invloed. Teken de petitie


1 Eerder, 13 augustus 2020, verschenen bij www.milieudefensie.nl. Dezelfde dag kwam de FNV met de oproep Kabinet, blijf industrie tegemoetkomen in extra kosten CO2-emissie. Anders gaan duizenden banen in Nederland verloren'. Zie FNV-nieuws.
2 Zie voor informatie over Wob: notitie en persbericht.