Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Bijeenkomst: Zondag 19 april 2020 - Begraafplaats Westerveld

Sneevliet Herdenkingscomité - 13 april - 1942 - 16 oktober

H. Sneevliet W. Dolleman R. Witteveen J. Koeslag J. Roebers
A. Menist J. Edel J. Schriefer C. Gerritsen A. IJmkers
Foto gedenksteen

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een bijeenkomst op Begraafplaats Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985 HG Driehuis NH. Dit jaar: zondag 19 april 2020. We herdenken tien revolutionair-socialisten die in 1942 door de nazi-Duitse bezetter zijn gearresteerd en geëxecuteerd.

In het Petit Café op de begraafplaats staat vanaf 10 uur de koffie klaar. Desgevraagd is er gelegenheid met de auto te reizen vanaf station Driehuis - trein uit Haarlem 11.01 uur, in Driehuis: 11.12 uur. Contact: info@sneevlietherdenking.nl of 06 11 40 95 91. Om half twaalf is het vertrek naar het monument en worden daar bloemen gelegd. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan enkele stoelen klaar. Na de bloemlegging is er een gezamenlijk vertrek per auto naar De Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden. Daar: koffie, thee en cake.

Boek en informatie

Er zijn nog exemplaren beschikbaar van het gedenkboek uit 2002. Te koop na de bijeenkomst. Te bestellen door zes euro over te maken (inclusief verzendkosten): NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité Amsterdam met vermelding van naam, adres en 'boek'.
Zie voor meer informatie:
* administratie@sneevlietherdenking.nl en R. Blom, Maldenhof 487, 1106 EP Amsterdam.
* www.sneevlietherdenking.nl - mededelingen, toespraken, historische teksten en foto's.