nr. 100
maart 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Tweede forum: "Globalisering van onderop - kan het en hoe dan"

De wereld is niet te koop

De demonstranten van Seattle hadden het goed gezien en hun protest was adembenemend en terecht. Opnieuw zou op het podium van de World Trade Organisation in Seattle een stap gezet worden in het openleggen van de wereld voor de grillen van het internationaal opererend bedrijfsleven. Opnieuw een versterking van de positie van de 'global players' die verwikkeld zijn in een spel zonder grenzen met inzet en omzet van miljarden dollars en miljoenen arbeidsplaatsen. Als het moet, is alles te koop.

Deze 'corporate globalization' staat in schril contrast met de hekwerken die de rijke landen benutten om de verworven welvaart te behouden voor de eigen natie. Als het ook om mensen gaat, moet de wereld kennelijk op slot. Mondjesmaat worden asielzoekers en een enkele immigrant toegelaten, maar ruimhartig is het toelatingsbeleid allerminst en de perspectieven op verbetering zijn slecht.

Lokaal en mondiaal

Ik vermoed dat een dergelijke politiek - indien lang genoeg volgehouden - de bijl is aan de wortel van de culturele openheid en internationale solidariteit, zonder welke geen wereld zal bestaan. De Slag om Fort Europa zal daarom geleverd moeten worden. Dat betekent dat Brussel niet mag worden overgelaten aan de bureaucraten en het internationale bedrijfsleven; het zal één van de belangrijkste politieke 'targets' van progressieve politieke partijen moeten zijn. Het moment is dan ook niet ver weg dat die partijen de weg naar Europese partijvorming zullen moeten inslaan.

Non Gouvernementele Organisaties, boeren-, milieu- en vakbeweging en consumentenorganisaties hebben al bewezen hoe belangrijk praktische verbindingen zijn tussen lokale initiatieven en mondiale vraagstukken. Onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen worden multinationals overal ter wereld op de voet gevolgd en aangesproken op het bedrijfsbeleid, op milieu, mensenrechten, kinderarbeid, vakbondsrechten, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden enzovoort. Dat is mogelijk door mondiale netwerken van lokale organisaties en groepen die met de laatste bedrijfsinformatie in de hand publieke aandacht en kansen op succes afdwingen. Politieke partijen, nationale of Europese parlementariërs maken daarvan deel uit. Ik verwacht veel van deze actie-gerichte politiek, gedragen door lokale initiatieven en internationale netwerken.

Werkelijk eerlijk

Er doemen zelfs nieuwe bondgenoten op. Mondige burgers willen in steeds grotere getalen hun geld 'schoon' parkeren en dubieuze producten weigeren; de multivermogende pensioenfondsen verlangen een maatschappelijk gesproken eerlijk rendement en verantwoorde bedrijven van het eerste uur kunnen de vraag niet aan. Misschien zijn de resultaten nog niet spectaculair, maar werkelijk eerlijke handel kan straks veel uitmaken. Daarom moet ook de strijd gevoerd worden over de vraag van wie de pensioenfondsen zijn en namens wie zij opereren. Hun en onze keuzes kunnen van levensbelang zijn en zullen moeten getuigen van respect voor mens en milieu. De wereld is niet te koop.

Kees Vendrik (lid Tweede Kamer voor GroenLinks)

Helaas is Leen Vandamme niet in de gelegenheid geweest haar bijdrage bij de redactie te bezorgen.

Afbeelding bij De wereld is niet te koop nr.100Tekening (69 kb)

Afbeelding bij De wereld is niet te koop nr.100Foto Chris Pennarts (57 kb)

Afbeelding bij De wereld is niet te koop nr.100Foto Chris Pennarts (120 kb)