nr. 100
maart 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Sud PTT - Solidarité, Unité, Démocratie

Leven is meer dan arbeid en inkomen

Sud PTT baseert zich op de waarden solidariteit, eenheid en democratie en richt zich met haar vakbondsactiviteiten op de bewustwording van werkenden en op open en transparante uitwisseling van informatie. Hoewel Sud PTT onafhankelijk opereert van politieke partijen, afficheert zij zich niet als 'neutrale' groep en blijven de activiteiten niet beperkt tot het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de PTT.

Integendeel; Sud PTT legt lijnen met en tussen vakbondsgroepen in andere sectoren en zoekt naar mogelijkheden om de Franse vakbeweging nieuw leven in te blazen. Het gaat vooral om het bedenken van structuren die minder ver af staan van de werkvloer en die beantwoorden aan de diversiteit in omstandigheden van werkne(e)m(st)ers, zonder meer algemeen maatschappelijke problemen als werkloosheid en sociale uitsluiting uit het oog te verliezen.

Niet centralistisch

De vakbond Sud PTT is een groep die in de herfst van 1988 uit de grote Franse sociaal- democratische vakbond CFDT is gestapt, omdat zij het niet eens was met de gematigde koers die de CFDT volgde.

Dat de koers van Sud PTT veel werkne(e)m(st)ers aanspreekt, blijkt uit het aantal van 14.500 leden dat de bond inmiddels telt en het feit dat zij een plaats heeft verworven naast de twee grote bonden CGT en CFDT. Tijdens de laatste verkiezingen van vertegenwoordigers in de officiële medezeggenschaps- en adviesorganen van de PTT werd Sud PTT met percentages van 18,7 en 20,9 de op één na grootste vakbond bij de sector post. Bovendien wist Sud PTT haar tweede plaats bij de sector telecom te behouden met 28,0 en 27,4 procent.

Sud PTT heeft zich verbonden met de 'Groupe des 10', een netwerk van aanvankelijk tien, maar inmiddels bijna het dubbele aantal bonden, die zich verwant voelen en strijden voor een andere maatschappij. Het gaat om een brede beweging van organisaties die de heersende logica van de vrije markt afwijzen en die elkaar vaak tegenkomen tijdens grote sociale manifestaties. De bonden in de Groupe des 10 vormen uitdrukkelijk geen federatie en wijzen de traditionele structuur van bijvoorbeeld CGT en CFDT als ondemocratisch en bureaucratisch af.

Brede vakbeweging

Een met Sud PTT verwante organisatie is Sud Rail die ook in het netwerk van de Groupe des 10 participeert. Sud Rail is ontstaan na de grote acties in november 1995 en is eveneens een afsplitsing van de CFDT.

Zowel Sud Rail als Sud PTT wil breder zijn dan de vakbeweging en mobiliseert haar leden en sympatisanten voor acties over de schuldenproblematiek, de strijd voor het recht op burgerschap voor immigranten en voor de wereldvrouwenmars in het jaar 2000.

Daarnaast steunt Sud PTT actief een aantal interprofessionele acties en groepen, zoals de belangenorganisaties tegen werkloosheid en hun acties voor het recht op een redelijk inkomen en voor meer banen.

Sud PTT en Sud Rail hebben tevens een rol in het netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, precaire arbeid en sociale uitsluiting en steunen meer in het algemeen organisaties die strijden tegen uitsluiting van daklozen en illegalen. Ook in praktische vorm: zo blokkeren leden en sympatisanten van Sud Rail regelmatig de spoorwegen om uitzetting van illegalen tegen te gaan. Tot slot levert Sud PTT een actieve bijdrage aan de nationale vrouwenbeweging en is zij actief in de strijd tegen de globalisering via Attac en bij de mobilisatie voor de protestacties in Seattle, Praag, Millau of Nice. Wat ons betreft, is leven meer dan arbeid en inkomen.

Wij danken Solidariteit voor de mogelijkheid op deze manier aan onze beweging aandacht te kunnen geven en zijn benieuwd of we binnen niet al te lange tijd zusterorganisaties uit Nederland kunnen begroeten.

Isabelle Aloujes (Fédération Sud PTT)

Vertaling Marie-Louise Sanders
Sud PTT - telefoon: 00 33 1 44621207; fax: 00 33 1 44621234; aloujes@sus.unions.eu.org

Afbeelding bij Leven is meer dan arbeid en inkomen nr.100Foto Chris Pennarts (27 kb)

Afbeelding bij Leven is meer dan arbeid en inkomen nr.100Tekening (9 kb)