nr. 100
maart 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Globalisering - kan het van onderop en hoe dan?

Zaterdag 17 maart 2001 de Balie Amsterdam

Het is zo ver, de aanleiding voor de twee forumdebatten - nummer 100 - ligt op tafel. Zaterdag 17 maart aanstaande. Van harte uitgenodigd. Toegang gratis.

Begin: 13.00 uur, voor die tijd kan je al in de Balie terecht. Einde: 17.45 uur, daarna eten, drinken en feest in Levant. De adressen staan hieronder.

Allen bedankt die met hun bijdrage aan de campagne "honderd voor honderd" de financiering mogelijk hebben gemaakt.

Eerste forum

In het eerste debat wordt de (internationale) overheersing van de publieke voorzieningen door de markt besproken.

Kan de staat temidden van een globaliserende economie de roep om privatisering het hoofd bieden? De toenemende ongelijkheid tussen 'arm' en 'rijk' tegengaan? De vernietiging van het milieu stoppen? Als deze en andere vraagstukken de nationale grenzen overstijgen, welk 'nationaal erfgoed' verdient dan verdedigd te worden en welk afgezworen?

Leden van het eerste forum zijn:

* Marianne Marchand - docent Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.

* Servaas Storm - wetenschappelijk onderzoeker Economische faculteit Erasmus Universiteit in Rotterdam.

* Robert Went - gastonderzoeker bij de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

* Paul Verbraeken - politicoloog, zelfstandig onderzoeker in Antwerpen.

Tweede forum

In het tweede debat staat de 'globalisering van onderop' centraal.

Betekent dat de slechting van het Fort Europa? Zijn in zo'n strategie van onderop het Europees Parlement, het Europees Verbond van Vakverenigingen en de Europese Ondernemingsraad bruikbare instituten? Of begint zij bij nationale basisbewegingen die zich over de grenzen organiseren? Is er nog een perspectief voor de zelfstandige, sociale mens bij een globalisering 'van boven' die sociale uitsluiting, arbeidsstress, anonieme controle en commercialisering van de vrije tijd tot stand brengt?

Leden van het tweede forum zijn:

* Paul Andela - internationaal secretaris FNV Bondgenoten.

* Ewout Irrgang - medewerker fractie Tweede Kamer Socialistische Partij, econoom.

* Leen Vandammen - lid Europese Ondernemingsraad Fortis Bank België.

* Kees Vendrik, lid Tweede Kamer voor GroenLinks.

Afbeelding bij Zaterdag 17 maart 2001 de Balie Amsterdam nr.100Foto Rob Brouwer (101 kb)