nr. 104
dec 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Stekeltjes

Cloche

Onze generatie is er niet bij geweest. Maar hebben onze voorvaderen indertijd soms zo overdreven gevoelig gedaan, toen onze eigen christenhonden begeleid door trommelslagen ergens ver weg de Moren gingen afslachten? Nee toch.
Trouwens, u en ik (dus wij) zijn toch de nabestaanden en erfgenamen van die eerste bokkenrijders die destijds al riepen "we zullen die geitenneukers wel krijgen". En wat gebeurt? Als die belofte eindelijk ingelost kan worden met hulp van de grote Busjesman, komt GroenLinks weer met een motie.

De huidige onverkwikkelijke situatie zal nog verstrekkende gevolgen hebben. Voor de politiek, de economie, de Dow Jonas, kortom, voor de totale lotsbestemming van de mens: sport, spel, pensioenen, plus vakanties. Waarom? Omdat het gaat over de ontginning van aardrijkskundige gebieden die in genen dele in ons westerse gesternte en gehoor liggen.
Wat naam en uitspraak betreft kan Kaboel er nog mee door, maar de rest ... Ik hoor het zo'n hostess al opdreunen: "Attentie dames en heren, straks passeren we Oestinitza, Kreta en Bagdad, daarna steken we over naar Kaboel en aan het eind van de trip gaan we kuren in Halalabad".

Trouwens, het gaat er toch wel vreemd aan toe. De ene imam is nog niet uitgepraat of de andere staat al klaar met weer een andere mening. Pseudo-imammetjes schieten overal als kool uit de grond.
"Als je een ringbaard laat staan en een cloche opzet van je schoonmoeder, kan je zeggen dat je imam bent", aldus sprak een rijzige jonge man in de Partytram van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam. "Maar schat, iedereen is iemand", antwoordde het meisje dat bij hem hoorde en ze vervolgde "trouwens, wat in godsnaam is een galoche, wat bedoel je daar nou weer mee?"
Een in de nabijheid gezeten andere passagier sprak glimlachend: "Een klok is een hoedje van duur bevervilt met een nogal brede omgeslagen rand."
"En als je nou van die ene rand twee maakt en die eerste uitdeukt, heb je een talibatulband", onderbrak een man op het gehandicaptenbankje nogal brutaal. Het was duidelijk dat hij niet bij het uitgenodigde gezelschap hoorde. Net als ik trouwens.
De dame van de klok was kwaad dat ze in de rede gevallen was en zei: "Bemoei je er niet mee, schaapskop, je mag daar trouwens niet zitten, want je mankeert niks."
Waarop de hele feestvierende halalabadjassen van hun plenaire bijval getuigden.
De pseudo-gehandicapte keek in eerste instantie beschaamd. Maar hij herstelde zich, trok een bitter mondje en monkelde: "je bent je leven niet meer zeker in het openbaar vervoer tegenwoordig. Bij iedere bocht kan je op je donder vallen en dan hebben die pleuriswijven nog wat te zeggen als je eenmaal veilig op je bankie zit."
Daarop stond de rijzige jongeman op, baande zich met grote stappen een weg naar de wagenbestuurder en eiste dat deze de rit zou stoppen, opdat de recherche de gelegenheid zou krijgen het gerezen verschil tot op de bodem uit te zoeken.

Mensen zijn toch onuitstaanbaar geworden.
Onlangs vertelde een rabbijn in een radioprogramma dat in de synagoge van Emmen ook al een brandende krant geworpen was. Op dat moment wilde ik meteen het rabbinaat bellen en vragen welke krant dat dan wel geweest was. Ik was onmiddellijk bereid een eventueel abonnement op te zeggen.
Ik vraag me trouwens allang af of de Palestijnen in de bezette gebieden het nou wel of niet een 'jodenpogrom' noemen als er weer een actie is geweest van het belendende leger.

Tenslotte hartverwarmend nieuws uit het Haagse waar Netelenbos sprak: "peanuts zijn het". Dat zei ze. En de treinen rijden allang op tijd. Als ze eerst maar die Schipholtunnel gepasseerd zijn. En zal zo'n trein door onvoorziene omstandigheden toch stil blijven staan, mits je niet te ver van huis bent, is vanuit die tunnel bijna alles te belopen.
God zij gedankt, hebben we hier niet te maken met bergkammen, kloven of bergruggen. Zullen de bouwheren een plaatje board of een blik tinner mee gejat hebben, so what. Dat is de prijs die je voor de vooruitgang betaalt.

Stekeltje

PS - Eén ding is duidelijk geworden na de rondreis. Maxima is géén dochter van Zorro.