nr. 116
dec 2003

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Als het in Duitsland regent, druppelt het bij ons

Honderdduizend in de straten van Berlijn

Begin november 2003 verwachtten de organisatoren 10.000 deelnemers aan de landelijke demonstratie tegen de sociale afbraak in Duitsland. Het werden er in Berlijn honderdduizend!

Een onverwacht succes voor de actievoerders van werklozencomités, vakbonden en actiegroepen van de mondialiseringsbeweging. Vertegenwoordigers van organisaties van arbeidsongeschikten, jongeren, migranten en vakbondsleden vonden elkaar in de kritiek op de "Agenda 2010" van Schröder. Die agenda behelst de hervorming van de gezondheidszorg en in het algemeen van de verzorgingsstaat en zal vooral jongeren, werklozen en gepensioneerden op of over de rand van de verpaupering voeren. Schrijnend is dat tegelijkertijd de vermogensbelasting en de belasting op de winsten van ondernemingen verlaagd worden.

Helaas hebben de grote bonden van de DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) hun leden niet tot deelname opgeroepen. Een uitzondering was ver.di (Dienstenbond) die dat jammer genoeg pas een paar dagen voor de demonstratie deed. Daarentegen waren de regionale afdelingen van ver.di en IG Metall zeer actief.

De voorbereiding was in handen van verenigingen van werklozen, ATTAC en organisaties van migranten. Daarom was het een demonstratie van de basis. Een duidelijk signaal dat steeds minder mensen de antisociale politiek van de Roodgroene regering steunen. Nu is het de taak de "Coalitie tegen de sociale afbraak" verder uit te bouwen.

Brochure Gewerkschaftsforum

Oktober 2003 heeft een groep vakbondsleden in Hannover een zeer interessante brochure uitgebracht. Dit Gewerkschaftsforum Hannover voerde uitvoerige gesprekken met wat in het Duits zo gemakkelijk heet "Gewerkschaftslinke", linkse vakbondsleden dus, uit negen Europese landen.

Ook door de gekozen vorm - antwoorden op een reeks vergelijkbare vragen - wordt een overzicht gegeven van de positie van de vakbeweging in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Oostenrijk en Spanje. Aan bod komen de geschiedenis sedert de Tweede Wereldoorlog - de verhouding tot staat en ondernemers -organisatiegraad en samenstelling ledenbestand - werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, lonen, flexibilisering, arbeidstijden - recente acties en stakingen - relatie met sociale bewegingen, vredesstrijd.

De redactie van Solidariteit had de eer te berichten over de discussies en ervaringen in de Nederlandse vakbeweging.

Warm aanbevolen. Het Duits is helder en toegankelijk geschreven.

Gewerkschaftsforum Hannover, Die europäische Gewerkschaftslinke. Erfahrungen, Positionen, Diskussionen - 74 bladzijden.
Prijs: 3 euro, porto: 1,44 euro. Adres: H. Brückner, Kötnerholzweg 48, 30451 Hannover - e-mail: gewerkschaftsforum@web.de

Express

Solidariteit onderhoudt al jaren een contact met het Duitse blad express, Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit dat al aan zijn 41ste jaargang bezig is.

Express volgt de ontwikkelingen en discussies in de Duitse vakbeweging en arbeidersbeweging op de voet en geeft elke maand voor 3,50 euro een schat aan informatie. Bijvoorbeeld in het oktobernummer van dit jaar artikelen over: de afbraak van de verzorgingsstaat - sociale zekerheid - congres van Dienstenbond ver.di - de jacht op zieke werknemers en werkneemsters - de stakingen in Frankrijk en de strategieën van de verschillende vakcentrales - de Wereldhandelsorganisatie - de verhoudingen binnen de IG Metall.

Adres: Postfach 102063, 63020 Offenbach. E-mail: express-afp@t-online.de. Web: http://www.labournet.de/express/index.html

Foto 1 (69 kb)

Foto 2 (109 kb)