nr. 116
dec 2003

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rondvraag en andere berichten

Workshops Solidaire Economie

Als een vervolg op de landelijke Dag van Alternatieven van 6 september jongstleden organiseren XminY Solidariteitsfonds en het project Vóór de Verandering een cyclus van vier workshops over Solidaire Economie.

  1. Systeemkenmerken van de huidige wereldcrisis - 31 januari 2004.
  2. Concrete alternatieve praktijken - 28 februari 2004.
  3. Kenmerken en werking van Solidaire Economie als alternatief economisch stelsel - 27 maart 2004.
  4. Strategieën van bewerkstelligen van Solidaire Economie - 24 april 2004.

Het gaat om actieve workshops, waarin de deelnemers medeonderzoekers zijn.

De deelname is gratis. Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36 Utrecht. Aanmelding en informatie bij: XminY: De Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam, telefoon: 020-6279661, e-mail: vdv@globalternatives.nl - zie ook: www.globalternatives.nl


Solidariteit op het internet (1)

Sinds oktober 1999 heeft Solidariteit een eigen stek op het web. Nu vier jaar later bereiken we bijna vierhonderd bezoekers per dag. Een goede reden om terug en vooruit te kijken. Dat doen we in twee artikelen in de volgende nummers, 117 en 118, van Solidariteit.

In het nummer 117, besteden we aandacht aan wat we hebben gerealiseerd. We zullen - ook voor de niet web gebruikers - de webstek, ook wel website genoemd, beschrijven. In nummer 92 meldde de redactie in het artikel "Solidariteit ook op internet" wat we wilden. Onder meer: commentaren op de actualiteit, aankondigingen/agenda, discussies. In nummer 118 zullen we dat evalueren. Dan gaan we ook in op de rol die de webstek binnen Solidariteit speelt. We zullen nieuwe doelstellingen formuleren. Daaruit volgt wat we moeten wijzigen; welke inspanning is daarbij haalbaar. Uiteindelijk bespreken we dat weer op de lezersconferentie in 2004.

Het zou ons bijzonder goed uitkomen als meer mensen betrokken zijn bij de webstek. Dat kan door commentaar te leveren, mee te werken of suggesties te geven. Dat kan door artikelen in te brengen, maar ook door de webstek aan een kritische blik te onderwerpen.

Om het concreet te maken, kijk eens op http://www.solidariteit.nl en wat vind je van:

  1. de inhoud (wat mis je, wat is teveel - hoe verhoudt onze site zich tot andere, een overzicht is te vinden op vakbond.pagina.nl),
  2. de vorm (leesbaarheid, overzichtelijkheid, verwijzingen, afbeeldingen, snelheid),
  3. de toegankelijkheid (ervaringen bij het gebruik).

Graag reacties naar: redactie@solidariteit.nl

Jan Taat en Ailko van der Veen