nr. 25
sep 1987

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Interbondsdag kruisraketten

Zoals bekend maken de ABOP, Kunstenbond FNV, Voedingsbond FNV en Vrouwenbond FNV deel uit van het samenwerkingsverband BIVAK, Breed Initiatief voor Verdergaande Akties tegen Kruisraketten. Voor deze bonden betekent dit onder andere dat ze volop meedoen aan de mobilisatie voor de landelijke demonstratie van BIVAK, 31 oktober 1987 in Den Haag, twee jaar na het plaatsingsbesluit van het nederlandse parlement (zie voor oproep de achterkant van dit nummer van Solidariteit).

Hiertoe organiseren zij voor hun leden een 'interbondsdag' op zaterdag 26 september, 10.30 - 15.00 uur, in de kantine van de Voedingsbond FNV, Goeman Borgesiuslaan 77, Utrecht (deze dag staat open voor leden van andere FNV-bonden).

In het programma van deze dag zal informatie verstrekt worden over BIVAK en de overwegingen van de vier bonden bij hun deelname aan verdergaande akties tegen de plaatsing van de kruisraketten in Woensdrecht en de strijd voor kernontwapening. Omdat hun standpunt verschilt van dat van de FNV is een lid van het federatiebestuur uitgenodigd om de visie van de FNV toe te lichten. Deze visie betekent in de praktijk dat de FNV zich koestert in de slaap waarvoor het KKN (Komitee Kruisraketten Nee) gekozen heeft na het plaatsingsbesluit van 1 november 1985.

Verder houdt Kees Kalkman van Amok een inleiding over de internationale ontwikkelingen op het vlak van kernbewapening/kernontwapening en de plaats daarin van een eventueel akkoord tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (zie ook elders in dit nummer).

Demonstratie 31 oktober

Behalve dat deze interbondsdag kan bijdragen aan een inzicht in de reikwijdte en beperkingen van een akkoord tussen Gorbatsjow en Reagan, is het programma er vooral op gericht de rol van de vakbeweging in de vredesstrijd (ook na een akkoord) te benadrukken. Die rol zou uiteraard door de gehele FNV vervuld moeten worden. En niet alleen door de vier bij BIVAK aangesloten bonden. Het is dan ook zaak de strijd voor de kernontwapening binnen de FNV nieuw leven in te blazen, zodat ook FNV-afdelingen, bondsafdelingen, bedrijfsledengroepen en misschien zelfs wel andere FNV-bonden en ... de FNV als eerste stap gaan oproepen tot deelname aan de demonstratie van 31 oktober in Den Haag.

Eén van de middelen om deze beweging op gang te brengen, is een vakbondspamflet, waarin vakbondsleden hun kollegaas oproepen voor 31 oktober. Hiermee kan in bedrijven, instellingen, enzovoort gewerkt worden; te bestellen bij ons adres: Pieter Vlamingstraat 19-I, 1093 AB Amsterdam.

Verdere Informatie over de landelijke demonstratie van 31 oktober in Den Haag: BIVAK, Postbus 11489, 1001 GL Amsterdam, tel. 020-249712, giro 5620180.

>