welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 34 - Juni 1989

Voorpagina nr. 34Voorpagina (180 Kb)


Onafhankelijke vakbeweging
Redaktioneel
Arbeidstijdverkorting werkt niet - bijdrage lezersconferentie over ATV
Wim Boerboom (KUB)
Opnieuw het wiel uitgevonden - Bedrijvenwerk GVB Amsterdam
Gerrie Geldhof (Groepsbestuur AbvaKabo GVB)
Veel is nog onbekend
Jaap van Splunter in gesprek met Berrie Schrijvers (Industriebond FNV, Gist Brocades) - Gif en Arbeid in de biotechnologie

Thema - Tripartisering arbeidsvoorzieningen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Minny Scheele (FNV DAK Vrouwen Noord Holland/AbvaKabo)
Pragmatisch en optimisties
Hans Fransen vd Putte in gesprek met Minnie Scheele, Ingrid Schutte (DAK vrouwen Noord Holland FNV)
Korporatisme; veel vormen, één doel
Rob Lubbersen (ABOP)

· · · · · · ·

Je moet toch eens je nek uitsteken
Hans Boot, interview René Didde, Jan Willem Gelder (SHELL uit Zuid-Afrika)

BOEKEN VOOR DE ZOMER

Ab Kerssies, Laurens Tuinema en anderen - Wie armoe zaait, zal verzet oogsten
Hans Boot
Anatoly Rybakov - Kinderen van de Arbat
Jan Willem Stutje
Ruud Vreeman - Chauffeurs, havenwerkers en industriearbeiders
Giorgio Schutte (medewerker TIE)
Jan van Bilsen en Aad Verhoef - Retour Berlijn
Marijn Rümke
Hans Boot, redaktie - Laten we de vakbeweging uitdrijven?
Lex Wobma (AbvaKabo)

- - - - - - -
Atv, maar nu in één keer goed - lezerskonferentie 16 en 17 juni
Redaktie

Achterpagina nr. 34Achterpagina (270 Kb)