april 1990

welkom
edities

Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 38

Voorpagina nr. 38Voorpagina (220 Kb)


Uitgelekte nota
Redaktioneel
Vooraf aan FNV-jongeren
Dirk de Jager (Vrijgestelde KWJ/Jongerenbeweging 1978-1985), pdf 400 kB
Kreatief rekenen - Amsterdam en ambtenarenakkoord
Lex Wobma (AbvaKabo, GVB)
Koerswijziging - Kongres mei 1990 Vrouwenbond FNV
Hans Fransen vd Putte in gesprek met Maria van Veen (voorzitster Vrouwenbond FNV), pdf 400 kB
Nel Afke Smit - Het gaat om mondige mensen
Jeroen Zonneveld - Drijfveer

Thema - Uitkeringsgerechtigden en de vakbeweging

Het probleem van de koppeling
Wim Boerboom (KUB), pdf 400 kB
Ba(na)nenpools
Gerard Oude Engberink (hoofd sociaal wetenschappelijke afdeling GSD Rotterdam), pdf 500kB
De arme kant van Nederland
Ab Harrewijn (Bedrijfspastor DISK-Amsterdam), pdf 500 kB
Onderhandelingsteams
Hans Boot in gesprek met Wim van Seeters, pdf 300 kB
Hoe in het offensief?
Jo Hoffman (AbvaKabo, Offensief), pdf 500 kB
Nu werk, morgen WAO
Hans Hekking(Vervoersbond FNV), in gesprek met WAO-groep "De Eik", pdf 300 kB

· · · · · · ·

De revolutie blijft - Nicaragua, een andere regering
Marijn Rümke
Arbo-wet
Jaap van Splunter interview A. Feringa (Direkteur Sociaal Arbeidsbeleid Min. Sociale zaken) - Gif en Arbeid, 400 kB

- - - - - - -
En toen was er... Sociale vernieuwing - winstcijfers

Achterpagina nr. 38Achterpagina (230 Kb)