welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 46 - Oktober 1991

Voorpagina nr. 46Voorpagina (210 Kb)


Test-case voor de vakbeweging
Redaktioneel
Akties kennen een ander patroon - CAO-staking Hoogovens, april 1991
Hans Boot in gesprek met Rienke Schutte
Zelfbeheer en privatisering - Soviet-Unie onafhankelijke vakbonden
Jeroen Zonneveld in gesprek met Sergio Luis Bertoni (TIE)
Zo makkelijk wordt je geen bondslid - Gedwongen free-lance werk in het onderwijs
Hans Fransen van de Putte

Thema - Hoe lang is het mes van Kok

De uitstoter betaalt
Wim Boerboom (KUB) - Ekonomie anders bekeken
Arbeidstijdverkorting nu!
Rein vd Horst
Algemene staking ...
Ab de Wildt, Lex Wobma, Jelle Jongsma, Jojo vd Berg, Robert Jan Kamsma, Jan Spang, Roel Berghuis, Dirk Pet, Martin Swart, Klaas Schenkel, Daniëlle Lippens, Tom Clerx, Gilles Marks, Martij Eijdema, Dace Zandee

· · · · · · ·

Aad in 't Veld - Je kan je niet stenengooiend door de wereld vechten
Jeroen Zonneveld - Drijfveer
Koelies, ook op de nederlandse vloot - De internationale Zeevaart
Wim van Wijk (Stichting Steungroep Fillipijnse zeelieden)
Privatisering PTT en positie AbvaKabo
Jaap Heida (AbvaKabo, PTT)
Basisvorming en bezuiniging - Nieuwe, ingrijpende veranderingen in het onderwijs
Pieter vd Hijden (ABOP)
Beter werk maakt niet ziek
Frans Kok - Laten we wel zijn
Heldendom
Stekeltje

- - - - - - -
Dit houd je geen kabinetsperiode vol
Chris Pennarts (foto)

Achterpagina nr. 46Achterpagina (130 Kb)