welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 47 - December 1991

Voorpagina nr. 47Voorpagina (220 Kb)


In koele woede
Redaktioneel
Vroeger was er één sektor Haven - Gevecht tegen bedrijfs-CAO
Hans Hekking
Op- en neergang verzorgingsstaat
Wim Boerboom (KUB) - Ekonomie anders bekeken
DE Bank, het nieuwe wapen van Nederland - Over de grenzen van het overleg
Lex Wobma in gesprek met Jan de Raadt (Dienstenbond FNV, ABNAMRO), Herman de Brave (Dienstenbond FNV, ABNAMRO)

Thema - WAO/Ziektewetakties

Over een algemene staking is niet gesproken
Hans Boot in gesprek met Greetje Lubbi (voorzitter Voedingsbond FNV)
Recht op inkomen en zelfontplooiing - Landelijk WAO Beraad
Charlotte Dijkstra (Landelijk WAO-Beraad)
"De staat verdrukt, de wet is dogen" - het stakingsrecht van de rechters
Rein vd Horst
We zijn weer belazerd - ambtenaren in Amsterdam
Aad in 't Veld en Jeroen Zonneveld

· · · · · · ·

Elsevier neemt schending vakbondsrechten over - Groot Brittannië - De "Pergamon 23" eisen recht en werk
Hans Fransen vd Putte
Elly Kort - Alleen drastisch korter werken helpt
Jeroen Zonneveld - Drijfveer
Beeldschermarbeid nader bekeken
Frans Kok - Laten we wel zijn
De brede vakbeweging onder schot - Arbeid en Inkomen, zo lijkt het leven
Hans Boot
Uitholling FNV-afdelingen - Professionalisering en demokratie
Ben Hoogeboom (FNV afdeling Groningen/Haren)
Beschaafd
Stekeltje

- - - - - - -
Solidariteitsverklaring - solidariteit met ontslagen werkne(e)m(st)ers Pergamon Press
Redaktie

Achterpagina nr. 47Achterpagina (190 Kb)