nr. 50
juni 1992

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

- STEKELTJES -

Weekblad

De 735ste Lezerskonferentie werd dit keer gehouden in het Liver House. De rit van Londen naar Liverpool nam overigens meer tijd in beslag dan de wandeling door de Kanaaltunnel vanaf Ostende.

Persoonlijk had ik nog nooit het genoegen gesmaakt om op de vorig jaargeopende Rullerbahn een wandeling te maken. Hoeveel kritiek er in het verleden ook geweest is op dit projekt, het is een evenement te merken dat je met maar vijf stappen op de Rullerbahn al tien kilometer verder bent. Het uitzicht door de glazen wanden aan weerszijde van het wandelcirkuit is ook magnifiek. Schol, schar, kibbeling, gebakken mosselen, gefileerde tong, in madeirasaus gedrenkte tarbot, je ziet het allemaal met eigen ogen langszwemmen.
De franse vakbondsleiders hadden, zoals gewoonlijk, de normale gang van zaken in de tunnel verstoord, omdat ze in het halverwege gevestigde Wipcentrum een volgens hen noodzakelijke stop moesten maken, maar de daarvoor noodzakelijke dokumentalia natuurlijk weer thuis hadden gelaten. De onbeschaamde boeven schijnen zelfs gedreigd te hebben met stakingen van het utiliteitspersoneel.
Wij hoorden dat pas veel later, toen we in het Liver House de opening alsmaar moesten uitstellen. "Die gasten weten nog steeds niet dat je plezier en werk dient te scheiden", zei de kleinzoon van de legendariese Hans Boot, die vanuit zijn achtergrond aangewezen was om de openingsceremonie te voltrekken. Uiteraard had ook ik een plaats in het presidium gekregen.
Ondertussen trok de portrettengalerij van die eerste redaktie veel bekijks. Vooral de fotoos van Rein en Jeroen.

In het bijzijn van de landvoogd van Britjesland werd na de eerste pauze het Liver House omgedoopt in het Hens Frensje-kollege. Overigens dankten wij, de huidige redaktie, god op onze blote knietjes dat wijlen de minister van Buitenlandse Zaken - ene Broekemans - er indertijd in geslaagd was het nederlands als enige en universele voertaal van de toekomst aangenomen te krijgen in de EG. Ook al was de aanleiding daartoe een tragiese gebeurtenis geweest: de aardbeving van 1992, een schok van tien sekonden lang met de kracht van zes op de schaal van Richter plus BTW.
Als ik de verhalen van vroeger mag geloven, is dat meer-talen-gedoe in de wereld van destijds een behoorlijke handicap geweest bij de totstandkoming van vakbondseenheid.

Maar gelukkig is dat verleden tijd. En de tolken die nu van het tolkenschooltje komen, hebben een belangrijke job in het kollegegebouw waar de babies in de baarmoeder intrinsieke lessen krijgen in populaire kaartspelen. Bijzonder nuttig, want in het denken getrainde ongeboren vruchten schijnen later ook veel makkelijker de regels van de KNVB te kunnen bevatten.

Terecht herinnerde Ambrosius Boot aan de enorme veranderingen die de wereld de laatste eeuw heeft ondergaan. "Mijn opa heeft in dat onomkeerbare proces een rol van betekenis gespeeld die wij niet licht zullen vergeten." Hij voegde daar aan toe dat we het allemaal jammer zouden moeten vinden, dat zijn opa de omwentelingen niet mee heeft kunnen maken. Een opmerking die door de nederlandse delegatie als nogal individualisties gekenschetst werd. Een motie van afkeuring werd aangenomen. Het geheel ging een beetje te veel rieken naar persoonsverheerlijking. Godverdomme, die Boot had het toch niet alleen gedaan? "Dat portret van die kale hangen we de volgende keer niet meer in het midden", siste tweede sekretaris Ameliade Kok. Een nazaat van Wobma greep naar de mikrofoon om ook wat te zeggen, maar daar stak Aysa Kubinski - in 't Veld een stokje voor. Daarna verliep de Lezerskonferentie in goede harmonie. Met broodjes en peperworst.

Een meer uitgebreid en inhoudelijk verslag van deze konferentie, georganiseerd door het weekblad Solidariteit, zal verschijnen in nummer 2.005 dat volgende week uitkomt.
De eerstvolgende bijeenkomst van Het Vakbondskafee zal dit keer plaats vinden in Wladiwostok. Hans Hekking the Third heeft de sorbetfabriek aldaar bereid gevonden de kantine af te staan. Spijtig is wel dat de vaste dag - de vrijdag - veranderd is in ZATERDAG. De luchtbrug naar die bestemming is namelijk op vrijdag gesloten in verband met de viering van het chinese nieuwjaar.

STEKELTJE DE VIJFDE