welkom
edities
Solidariteit

Inhoudsopgave nummer 52 - November 1992

Voorpagina nr. 52Voorpagina (170 Kb)


Gepaste nieuwsgierigheid
Redaktioneel
'Sociaal aanvaardbaar' verlies van arbeidsplaatsen - Hoogoven
Hans Boot in gesprek met kaderleden IB FNV Hoogovens
Een achtergesteld gebied - Over de grenzen van het overleg
Lex Wobma
Chris Bischot - Het organisatievraagstuk is nog steeds aktueel
Jeroen Zonneveld - Drijfveer

Thema - Balans recessie en vakbeweging

De puinhopen van de 90-er jaren
Wim Boerboom (KUB)
Wie heeft belang bij Centraal Akkoord - Vakbeweging en ondernemers
Robert Went (redakteur "De Internationale")
Nieuwe strijdvormen nodig - Vakbeweging
Jan Ilsink (AbvaKabo)
Er is meer dan betaald werk (reactie op Aad in 't Veld in nr. 50)
Rik van Berkel en Theo Hendriks

· · · · · · ·

"We hebben en krijgen gelijk" - Nahossers, onderwijs en salarisachterstand
Hans Boot in gesprek met Huub Verweij (voorzitter Na-Hossers en Siep de Haan (sekretaris Na-Hossers)
Vakbondsrechten zijn mensenrechten - Maak de Palestijnse vakbeweging mogelijk
Roland Siebe (Industriebond FNV) en Wim Lankamp (AbvaKabo)

VIERDE EUROPESE KONFERENTIE 'RISIKOOS OP HET WERK'

Naar gezamenlijke strategieën
Frans Kok
Keus tussen onveilig of geen werk - racisme is ook onveilig en slecht betaald werk
Hans Fransen vd Putte
Onaangenaam, onveilig en ongezond (de 3 O's): rechteloosheid van migranten in Japan
Japanse vakbond Zentoitsu
Uit de hoed getoverd
Stekeltje

- - - - - - -
Europees VGW handvest
Vierde europese konferentie 'risiko's op het werk'

Achterpagina nr. 52Achterpagina (260 Kb)